PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 92241

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
Friedrich Dichl 23.11.1914 VOJ
Edmund Demeny 23.11.1914 VOJ
Valentin Torok VOJ
Vilhelm Rosenberg VOJ
Nikaus Vojkicza VOJ
Alexander Nagy VOJ
Hendrich Lindebner VOJ
Jozef Stainer VOJ
Johan Stastka VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
Ernst Beck 5.5.1915 VOJ
Emil Bengl 5.5.1915 VOJ
Albert Blecker 7.4.1915 VOJ
Richard Damm 1.5.1915 VOJ
Andreas Grimm 13.5.1915 VOJ
Emil Heyn 18.4.1915 VOJ
Vilem HÜHNEL 6.5.1915 VOJ
Leopold von Kamecke 5.4.1915 VOJ
Gottfried Kruse 19.4.1915 VOJ
Dionisius Laskowski 4.4.1915 VOJ
Franz Neunfeld II. 6.5.1915 VOJ
Albert Nikolai 25.4.1915 VOJ
Hanz Pettke 30.4.1915 VOJ
Heinrich Pfuhl 8.4.1915 VOJ
Karel Pollach 14.4.1915 VOJ
Pavel Renner 20.4.1915 VOJ
Gojdo Seifert 10.4.1915 VOJ
Albrecht Schäfer 23.4.1915 VOJ
Johanes Schulc 18.4.1915 VOJ
Emil Schwarzcoch 27.4.1915 VOJ
German Siewenes 17.4.1915 VOJ
Herman Tänbee 7.4.1915 VOJ
Ján Koleksa VOJ
Rudolf Putz 21.4.1915 VOJ
Istvan Kovacs VOJ
Johan Stiezger 21.4.1915 VOJ
Karl Hoyer 21.4.1915 VOJ
Ernst Grudoffer VOJ
Jozsef Lajos 21.4.1915 VOJ
Franc Durfler 26.4.1915 VOJ
Jozef Fülöp 7.4.1915 VOJ
Oszakar Bunzel 26.4.1915 VOJ
Franz Linduinger 26.4.1915 VOJ
Juraj Dunaj-Vidrík 1.4.1898 8.11.1918 Snina CIV
Ladislav Kluzák 3.6.1925 29.9.1948 Vyšný Komárnik VOJ
Giovanni Tremoli 1891 1916 Komárno VOJ
Kaspar Bauer 6.10.1943 Komárno VOJ
Metoděj Lemák 16.09.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Michal Beca 20.10.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Ivan Bakoci 13.12.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Michal Polák 29.09.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Jindřich Neuschloss 22.11.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Ivan Michajlov 1944 Dukelský priesmyk VOJ
Jozef Kohutič 17.11.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Vilém Matějko 09.12.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Vasil Onufry 09.12.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Jozef Besen 20.12.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Jozef Dobrovský (Bobrovský) 20.12.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Anton Chroust 1944 Dukelský priesmyk VOJ
Emil Pokuta 1944 Dukelský priesmyk VOJ
Jozef Kohutha 17.11.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Miloslav Rehák (Řehák) 1944 Dukelský priesmyk VOJ
Herman Reisch 09.12.1944 Dukelský priesmyk VOJ
Vladimír Hrouda 19.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Aristaj Mambelov Posada Jasliska VOJ
Ivan Vasil Dumnič 16.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Ján (Ivan Ivanovič) Hradil 19.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Anton Junášik (Junáček) Posada Jasliska VOJ
Anton (Antonín) Kačírek 02.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Jozef Kozák 13.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Václav Kubíček Posada Jasliska VOJ
Vasil Peter Maškarynec 18.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Jozef Pol 09.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Jiří Smur Vasilovič 22.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Štefan Soviak 21.11.1922 09.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Róbert Pustovka VOJ
Jozef Tomša (Tomsa) 01.05.1906 06.11.1944 Posada Jasliska VOJ
František Svrček 28.05.1920 25.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Andrej Lažo 1940 VOJ
neznáme neznáme 1945 VOJ
Vasil Vachno (Vachne) 05.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Peter Varačka 1922 25.1.1945 VOJ
Vasil Županin 12.11.1944 Posada Jasliska VOJ
Ladislav neznáme 1926 1.10.1944 Bajerovce VOJ
Václav Stuchlej 30.09.1944 Posada Jasliska VOJ
Ján Seman 17.12.1943 Bajerovce VOJ
Štefan Polák 01.10.1944 Posada Jasliska VOJ
Nikolaj Kormoš 1.8.1945 Bajerovce VOJ
Michal Luca Posada Jasliska VOJ
Jozef Sekerák 1876 28.1.1945 Bajerovce CIV
Alex Sidej 18.09.1944 Posada Jasliska VOJ
Ján Ľaš 1900 30.9.1944 Bajerovce CIV
Juraj Snikutel Posada Jasliska VOJ
Valenín Kundarcík 2.2.1918 7.4.1945 Bajerovce CIV
Jura Švalija (Švelia) 02.10.1944 Posada Jasliska VOJ
Ladislav Švec 23.09.1944 Posada Jasliska VOJ
Karel Kamenský 13.10.1944 Posada Jasliska VOJ
Vasil Iljaševič (Iljašovič) 06.10.1944 Posada Jasliska VOJ
Demeter Grežuk 07.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Vladimír Pnikala 06.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Michal Pop 02.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jozef Rysák 25.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Ivan Surmain 02.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Vasil Džugan Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Michal Kordoš Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jaroslav Horáček Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Vasil Hustny (Hustý) Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Václav Macák Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Cyril Mareš Posada Jasliska VOJ
Antonín Pokorný Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
Ivan Somaga (Samoga) Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Anton Švigl 26.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Alexander Veselý Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jozef Hajda Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Vasil Hudrich Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Vasil Kuranka Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Václav Sova Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Emil Cukorka Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Štefan Dobrunik Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Vladimír Koloc Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Ivan Mebelák Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jozef Groch Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jozef Janický Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jura Klevec Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jozef Kocek Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
Štefan Lakomý Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Maxim Pavlík Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Ivan Anton Chitun 08.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Ivan Gabor Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Jozef Keršnak Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Juraj Legera Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Václav Rajn 30.09.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Peter Repin Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Ivan Rubrok (Rubrek) 00.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
Bohuslav Řeháček 05.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
Václav Valek 05.10.1944 Posada Jasliska VOJ
neznáme neznámy Lipovec VOJ
Anton Veselák Posada Jasliska VOJ
Michal Cibelenko 5.10.1921 5.9.1944 Lipovec VOJ
Mikuláš Kanalas Posada Jasliska VOJ
Ignác Grochál 28.8.1922 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Vojtech Huba 29.3.1923 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Andrej Hlobej 7.11.1919 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Rudolf Hrča 7.7.1924 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Lota Horvátová 2.9.1924 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme Jánošík 11.2.1924 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Urban Klančo 19.1.1921 6.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Karol Kašiak 26.3.1912 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Ján Lamoš-Feré 2.10.1869 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Róbert Lamoš-Kršké 7.3.1911 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Jozef Letrich 21.8.1927 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
František Lukašík 3.12.1908 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Ján Medvec 19.7.1919 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Imrich Mikuš-Šustek 17.8.1910 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Adam Michálek 24.12.1907 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Peter Moravčík 5.2.1919 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Silvester Nemček 29.12.1907 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Kazimír Palice 26.3.1910 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Karol Poláček 31.3.1925 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Jozef Remeník 7.3.1907 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Mikuláš Slamka 11.12.1906 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Izidor Smadiš 13.12.1912 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Jozef Stanek 16.12.1901 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Július Šovčík 19.9.1924 5.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Emil Turcer 6.10.1915 16.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Karol Zeman 11.1.1926 3.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Ján Žiačik Záhumenský 27.9.1920 6.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Miloslav Lamoš 28.11.1921 24.9.1944 Lipovec VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Viliam Ickovič 1945 Demänovská Dolina - Podroh VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme Vaska 7.2.1945 dolina Krčahovo VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme Gemeiner 7.2.1945 dolina Krčahovo VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme ZAJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme ZAJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme ZAJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Augustín Haring 1887 21.01.1945 Kľak CIV
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Anna Haringová 1897 21.01.1945 Kľak CIV
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
Rudolf Haring 1919 21.01.1945 Kľak CIV
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!