PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 92241

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
István Lucskai 17.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Fülöp Kudin 5.5.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Linger 20.9.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Karel Kvača 21.8.1919 Košice-m.č. Juh VOJ
Henrik Luckenmaier 30.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Legutek 19.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Gyula Öry 12.1.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Imre Listzes 7.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Jozef Lobr 6.5.1919 Košice-m.č. Juh CIV
Karel Lobl 20.2.1920 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Ledeczki 29.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Litvai 16.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
László Nyerges 11.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Ilkó Pasicug 11.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Gyula Öry 29.12.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ján Pavlák 4.11.1919 Košice-m.č. Juh VOJ
Hanaton Partos 14.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
György Pauk 24.12.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János (Inon) Paul 16.3.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Olexa Pasiuk 9.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Constantin Paun 7.7.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Péter Pásztor 11.10.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
István Patkó 27.3.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Sergej Pavilow 20.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Sándor Páter 21.6.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
István Pavlicsák 16.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Vencel Pavlicsek 26.6.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Paulu 1.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
József Paszkó 14.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Papp 15.1.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Rezsö Lucz 24.12.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Antal Pavelka 30.6.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Jozsef Panikasch 1.12.1914 Košice-m.č. Juh CIV
János Paska 7.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
S. Sándor Papp 21.9.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Sándor Papp 26.2.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Tivadar Papp 14.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Pandrazin 14.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Emil Par 21.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
András Patócs 5.3.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Sovó Paripovics 24.10.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Peatró Pasalia 11.9.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
János Papp 11.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
József Pancsi 4.2.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
János Pask 24.3.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
János Papyr 5.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Miklós Paun 10.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Ludvig Patek 11.2.1921 Košice-m.č. Juh VOJ
Pál Pancza 24.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Daniló Peics 30.1.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Illés Pavuk 9.11.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Jakab Pliestic 25.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Stevó Pavlovics 27.4.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Nikolaj Toroschan Pavlovics 25.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
György Pavlovszki 28.2.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Lajos Pere 25.6.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Miklós Pavluk 29.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Sándor Penkala 2.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Pavruk 15.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mustafa Pedlevics 2.8.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Pál Payer 7.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Pasquale Pazuli 6.8.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Michal Pážo 9.3.1923 Košice-m.č. Juh VOJ
Sándor Oláh 19.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
János Pavluk 5.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Petrás 17.5.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Oszvald Schulhofer 19.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Schrei 20.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Alfréd Schuster 3.8.1920 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Schwed 10.8.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Františk Schultz 5.4.1922 Košice-m.č. Juh VOJ
Gyula Pekár 16.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
József Pekarcsik 26.9.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
János Peklánszki 30.1.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Károly Penzenstadler 5.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
József Pekula 9.8.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
István Pecsenye 5.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
György Pelei 2.5.1919 Košice-m.č. Juh VOJ
Alfréd Peltzbauer 24.7.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mátyás Pelzer 23.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Demeter Pavlyuk 28.7.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Jochan Pelczár 27.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Károly Perlaki 8.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Schiefl 4.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
József Perecz 25.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Pavel Lucianov Pereskoup 19.8.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Pabló Perevaló 12.6.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
József Perger 9.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Iván Pecerszky 29.4.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Alexander Pesci 23.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Peterkó 15.8.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Antal Perzinka 14.11.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Miklós Perneki 7.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Perniczki 1.4.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Secondo Perone 22.3.1919 Košice-m.č. Juh VOJ
József Perschon 17.12.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Pischlak 31.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Albert Perchala 24.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
György Petheházy 11.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Peternel 31.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Pesity 20.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
György Pessl 3.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Antal Pete 23.5.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Péter Petehatyj 7.9.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mátyás Petek 4.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
József Perle 15.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Alajos Perb 28.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ignácz Péter 9.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Vasinjo Perzen 15.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
József Peters 27.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Antal Peternel 23.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Gáspár Peterman 10.4.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
József Peterkó 11.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Lajos Philipini 9.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Görgy Petelák 9.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Iván Petró 28.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
János Petrov 5.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Milvó Petrov 7.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Petr Petrovics Petrov 2.7.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
György Petrovics 17.5.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Jokó Petrovics 24.11.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Schütz 23.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Stojan Petrovics 24.3.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
János Szikora 10.12.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Alexander Petrow 5.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
József Petrsilka 6.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Petrucek 27.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Romulus Petrucz 26.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Adolf Petrus 16.2.1920 Košice-m.č. Juh VOJ
György Petrencs 9.8.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Anastasi Petrolink 4.11.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Francim Szincsinkó 18.7.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Tucicha Pacha 4.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mozes Szirb 8.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Péter Szilágyi 9.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
András Sziráki 28.3.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
András Sziráki 6.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Sztepanik 5.11.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Tadjej Petrusil 10.9.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Pál Szrucsek 11.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Hrihoviter Petrovszky 24.2.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Miklós Szimucz 6.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Zigmatulu Szofián 8.8.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Venczell Szohurek 13.5.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
József Szivok 15.3.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Mátyás Szomotha 14.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Fanardo Petrosini 29.3.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
József Szinkó 29.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Venczel Schuster 9.4.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Nikolaj Petrenkó 17.5.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
István Schuller 29.9.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Jozsef Schilling 5.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Narton Schenkel 30.4.1919 Košice-m.č. Juh VOJ
Demeter Sagan 13.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Károly Schaverthal 23.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Andrej Petrusov 11.6.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Alexei Schedrukin 15.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Antal Schederer 8.12.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Vaszil Petybiák 23.5.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Ödön Petzina 22.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Péter Pfandl 14.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Pfeiffer 8.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Pfeiffer 25.9.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
György Poloha 18.7.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
István Pavlovics 3.11.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Fjodor Petrik 11.1.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Vilmos Schuch 7.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Petrik 8.9.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
András Petschnik 1.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Petrik 13.11.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Faykin Petrinyák 13.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Demeter Petrisol 27.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Tivadar Schekmann 16.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Petriszyn 28.6.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Miklós Petres 5.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Eller Schemann 16.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Schühlenz 19.5.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Sárközi 1.4.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
Andreas Schäfer 12.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Károly Schäffer 6.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Pál Schäffer 3.11.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
György Petrisor 13.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
László Szilágyi 13.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
András Szaki 12.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Pál Szücs 27.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
György Sztána 8.4.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Markó Sztanics 18.9.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
András Sztanka 22.3.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
János Schieb 1.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Sztraka 17.6.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
János Szuhinán 3.5.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Sándor Szóllai 11.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Szikora 20.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Pál Szikora 5.5.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
István Péter 30.6.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
József Petrovics 9.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Balázs Perďuacz 21.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Pál Szombati 22.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Jaroslav Urban 24.9.1921 Košice-m.č. Juh VOJ
György Pilkó 4.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Antal Pilkovics 19.5.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Sándor Piller 11.10.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Alajos Pliz 29.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
József Tóth 9.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
József Wagner 6.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Boris Szadutyenkó 13.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Vagner 22.6.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Lajos Špaček 24.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Urbán 17.11.1914 Košice-m.č. Juh CIV
Gábor Takács 8.3.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
József Temel 30.3.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Gábor Sztojkovics 26.6.1919 Košice-m.č. Juh VOJ
András Szücs 11.12.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Miklós Petrasek 31.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Urik 8.9.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
István Piatrik 20.2.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Schiegl 5.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Izidor Schif 10.7.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Alexej Schubin 25.7.1917 Košice-m.č. Juh VOJ
József János Schilder 11.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
János Schubert 17.5.1915 Košice-m.č. Juh CIV
János Petrik 13.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Scheucher 7.12.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
György Gergely Pilea 5.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
László Sessermann 12.12.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Alajos Setina 29.8.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
August Settinann 16.8.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Teodor Sevetov 17.6.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Jenö Pindhoffer 13.2.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
István Szilágyi 9.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Benedó Piccahlota 5.3.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihály Potymák 13.11.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Jakab Petreka 13.3.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Vasie Peter 21.9.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Antal Schütz 28.4.1915 Košice-m.č. Juh VOJ
Konstantin Pelegius 7.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
János Peka 1.3.1916 Košice-m.č. Juh VOJ
Acius Pekár 4.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Ferencz Schiegerl 4.11.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
József Pontos 8.10.1914 Košice-m.č. Juh VOJ
Frigyes Schemmerl 13.8.1915 Košice-m.č. Juh VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!