PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 2008

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
János Kacskés Bratislava-m.č. Staré Mesto VOJ
Ján Škapík 1896 1918 Bratislava-m.č. Karlova Ves VOJ
Martin Jurza 1896 1918 Bratislava-m.č. Karlova Ves VOJ
Štefan Tulisz 1899 24.1.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Truka 1868 9.7.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
František Varga 1892 9.1.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Štefan Walentín 1891 28.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Tomáš Blcsek 1891 3.11.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Stanislav Vodiljak 1899 13.8.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
František Wonszenu 1877 21.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Sopolcsányi 1886 26.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Juraj Tamaskín 1867 12.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Andrej Pekarcsék 1893 7.12.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Pavel Šidlo 1872 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Andrej Sztraszovecz 1883 6.5.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Stanesák 1891 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Rudolf Tůma 1888 18.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Szöcs 1895 5.7.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Slavik 1874 19.10.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Stefan Szeleczký 1898 23.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Stolárik 1872 22.4.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Peter Stekinger 1882 22.1.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Michal Štepančík 1896 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Karol Stolár 1899 14.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
František Schomviesner 1894 10.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Filip Schischka 1891 19.8.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Gyula Somogyi 1899 29.9.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Sándor Simonovics 1899 26.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Lájoš Schenk 1883 24.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Bernart Scilen 1893 21.7.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Sedo 1899 23.1.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Torkány 1872 20.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Josef Ryšavý 1888 5.11.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
František Roubínek 1890 4.11.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vencel Roth 1894 21.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vilhelm Rohlíczek 1898 29.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Reistmüller 1893 18.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ferenz Reismuller 1876 2.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Leopold Raus 1881 14.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Rapcsán 1874 21.8.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Michael Ramics 1899 17.9.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Prack 1884 31.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Pobori 1880 30.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johann Piringer 1868 26.8.1919 posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Palnea 1899 4.1.1919 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Pobacsik 1897 15.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Edmund Ondrejka 1884 19.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Eduard Opacska 1888 22.10.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Peter Mládek 1886 5.4.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ambróz Mihalovics 1892 25.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ondrej Medvegy 1869 17.11.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Markus Marian 1871 15.11.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johan Mayer 1885 7.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Adam Martonik 1896 21.10.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Anton Malík 1868 17.8.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Pál Maczejkovics 1897 23.7.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Macko 1885 7.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Márton Lukacsovics 1893 23.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Imrich Lauroncsík 1892 29.8.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vendel Lachkovitz 1872 4.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Ladvenitcza 1869 24.4.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Krovina 1893 22.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jan Krizsan 1874 22.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Pavel Kristofits 1873 3.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Karel Kristek 1885 29.9.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ludvik Kreskoczi 1897 19.8.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Petr Krajcsovics 1882 9.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Anton Kozsik 1878 31.1.1918 Posádková n emocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
František Kováts 1885 23.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
István Kőrősi 1896 9.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Zigmund Koutar 1889 18.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Kocsis 1882 27.9.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Klein 1888 31.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Kiszela 1878 13.10.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Keszelbauer 1872 24.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Kašiar 1894 21.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vilém Kardos 1892 28.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Zigmund Juhasz 1871 17.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Martón Juhász 1887 20.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Izstván Jassa 1892 8.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Gaspar Ivancik 1870 23.12.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Theodor Chyba 1890 11.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vincent Chocholacsek 1883 28.9.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mathias Chocholacsek 1878 10.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Chučurik 1897 17.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Sándor Gajdošík Husík 1898 12.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Lájos Hladics 1895 25.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Béla Hiroch 1875 6.1.1919 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johan Gubík 1880 21.10.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Gubík 1894 19.9.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ferdinand Šlamos 1895 19.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ján Galkó 1896 1.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Galgóczy 1892 2.7.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mihály Galba 1873 14.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Andreas Fiedler 1892 23.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Farkas 1876 25.1.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Peter Dvoran 1872 28.2.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jánosz Dvorský 1896 5.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ludvig Demény 1895 28.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Matias Daniel 1897 1.1.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johan Csicsay 1881 10.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Gyula Csicsai 1899 25.6.1918 Divízna nemocnica Bratislava Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Balázs Csemetz 1892 6.3.1918 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mihai Csajkovics 1868 27.10.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
István Čech 1899 19.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vilmós Buzinkai 1892 28.4.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Istvan Brechuci 1870 9.7.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Brázda 1873 15.8.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozef Bóma 1894 19.12.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Michael Blazsek 1873 14.7.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Blatnák 1896 28.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Peter Bielik 1871 12.8.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Július Bernát 1895 4.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
František Berki 1867 18.11.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jaroslav Bednár 1893 15.6.1918 Posádková nemocnica 19, Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ludvig Bartalos 1867 17.4.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Béla Bartalos 1887 15.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ondrej Balasz 1867 19.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johan Bachorcsik 1868 16.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Gurg Babicz 1899 21.8.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Janos Aschenschvantner 1882 30.9.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
István Almási 1895 2.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Lajos Soder 1887 3.4.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Šesták 1869 18.8.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Adolf Bachmeier 16.4.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Tamás Buzanics 1868 12.8.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johann Eisl 1894 20.11.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
István Gutfreund 1900 30.10.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Viktor Keresztesi 1884 24.9.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Josef Klobniczer 1867 27.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jozsef Kundtner 1876 18.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Alois Kuntner 1897 21.8.1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johan Opicz 1869 17.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Michael Pittmancr 1869 17.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Josef Pusser 1869 20-10-1917 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Stefan Raminger 1893 10.3.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Károly Schrammel 1884 17.7.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ferencz Schandl 1881 23.2.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mihály Schwentenvein 1892 28.6.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johann Schrőcker 1881 31.5.1918 Posádková nemocnica 19 Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Frant. Moharics 1875 27.3.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Sándor Nedelkovic 1899 19.6.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Stefan Rainer 1885 17.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Matyás Tkalecz 1873 25.10.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!