PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 261

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
Alois Tercel 1892 7.1.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Martin Biziak 1889 1.9.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Abdulah Alibegovics 1872 26.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Andria Andrič 1897 13.3.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Bego Arapovič 1895 21.8.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jaso Babič 1897 1.12.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Milos Baic 1887 13.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Bozo Bajcetic 1898 16.3.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mihály Berendias 1898 19.8.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jovan Bojic 1867 24.1.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Miko Budič 1882 23.12.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Simon Busič 1897 25.8.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Franz Cigela 1897 11.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
František Csaviucsán 1870 14.1.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Alois Csimbora 1893 6.10.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
István Czelecz 1896 24.1.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jan Czipót 1898 27.12.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ivan Delic 1893 12.5.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mehmed Elezovic 1885 5.10.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Huso Faslic 1893 2.8.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ivan Fortič 1894 13.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Johann Germ 1887 13.1.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
János Horváth 1893 30.8.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jano Jakob Ilič 1878 13.2.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mile Joič 1896 26.8.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Sacir Karič 1895 16.2.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jova Keleva 1882 26.5.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Stipo Livančič 1877 22.10.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Toma Loncahric 1896 5.8.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Spasoje Lubara 1886 17.8.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Nikola Marinajovics 1896 9.3.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jelisja Marjanovič 1877 19.4.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Miloš Mavrák 1899 18.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ogmy Medovic 1877 4.1.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Stepan Milič 1887 2.1.1919 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vasilje Neskovics 1887 5.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ibro Osmanovics 1879 10.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Gavrilo Račič 1891 29.10.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Michael Radakovicz 17.8.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ivan Satvic 1891 8.6.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Risto Savač 1899 22.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Marek Serdarušič 1898 30.12.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mijo Smrcsek 1888 5.3.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Arif Softic 1895 6.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Száva Stričevič 1883 23.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Bego Trago 1897 19.9.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Gregor Piusics 1870 5.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ludvík Vinterstein 1893 29.1.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Nikola Zifkovics 1891 7.10.1917 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
Drago Michaloviče 1880 15.5.1919 Adamovské Kochanovce VOJ
Osman Čustovič 1869 1916 Nitra Nitra VOJ
Lazar Dimitrevič 1880 02.09.1917 Nitra VOJ
Alexandr Jovanovič 1879 19.12.1917 Nitra VOJ
D. Spasič 1898 1918 Nitra VOJ
Stojan Jankovicz 1879 23.4.1917 Levoča VOJ
Boždár Antonievič 1888 1.6.1917 Levoča ZAJ
Wasič Dragoljuk 1888 26.7.1917 Levoča VOJ
Milivoj Cselowics 1889 2.8.1917 Levoča VOJ
Dragolje Lukič 1891 2.10.1917 Levoča VOJ
Zsefko Jenremowics 1898 3.9.1917 Levoča CIV
Milovoj Videjevič 1895 25.2.1918 Levoča VOJ
Ivan Michajlovcs 1889 8.3.1918 Levoča VOJ
Stojan Vlasič 1895 13.3.1918 Levoča VOJ
Dragutin Miloševič 1878 2.4.1918 Levoča VOJ
Zsivoj Kojmetics 1894 25.4.1918 Levoča VOJ
Světomír Milesovič 1898 5.6.1918 Levoča VOJ
Milan Topič 1886 14.6.1918 Levoča VOJ
neznáme neznáme Cernina VOJ
Péter Azzovič 2.6.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Mihajlovics Dragobjuk 2.6.1918 Košice-m.č. Juh VOJ
Miroslav Svetkovič 1875 2.2.1916 Rudňany ZAJ
Peter Aleksič 1865 16.12.1917 Rudňany ZAJ
Živojin Stepanovič 16.10.1918 Spišské Vlachy VOJ
Miloš Štefan Petkovič 4.5.1916? Spišské Vlachy VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!