PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 1137

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
neznáme neznáme Bratislava-m.č. Ružinov VOJ
Béla Szabó 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
Miháhyné Raday 29.01.1945 Sládkovičovo VOJ
Áron Gombos 16.01.1945 Sládkovičovo VOJ
Pál Gergely 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
János Záb rok 1916 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
Lajos Vinter rok 1919 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
István Szakáts rok 1923 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
Balász Vörös 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
József Duba rok 1895 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
Károly B. Kiss 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
József Barna 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
Eduard (Endre) Komjáti 15.05.1945 Sládkovičovo VOJ
László Varga 31.03.1945 Sládkovičovo VOJ
neznáme Lovasy, Dr. 26.05.1945 Sládkovičovo VOJ
Mihály Szunyi 01.04.1945 Sládkovičovo VOJ
Ferenc Múller 28.1.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
János Romják 18.6.1912 01.02.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
Ferenc Tóth 12.7.1909 30.1.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
József Varga 19.3.1921 31.1.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
Mihály Vitai 16.2.1918 2.2.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
János Fereczi Trenčín VOJ
István Imre Čifáre VOJ
Józef Kiss Čifáre VOJ
András Menyhárt Čifáre VOJ
Józef Száraz Čifáre VOJ
Andráš Bednárik Čifáre VOJ
István Szautner Čifáre VOJ
János Bóssi Čifáre VOJ
Jenö Petrás Čifáre VOJ
Józef Dolník Čifáre VOJ
János Ginzél Čifáre VOJ
Károly Havala Čifáre VOJ
Gyula Imre Čifáre VOJ
Ferencz Imre Čifáre VOJ
neznáme neznáme 08.06.1919 Zlaté Moravce VOJ
Štefan Kakomi 08.06.1919 Zlaté Moravce VOJ
Lujzo Szecký 08.06.1919 Zlaté Moravce VOJ
Ľudovít Miloš 26.01.1945 Zlaté Moravce VOJ
Sándor Geszti 1908 21.01.1945 Dulovce Dulovce VOJ
József Tóth 1909 21.01.1945 Dulovce Dulovce VOJ
Mihály Erdélyi 1909 21.01.1945 Dulovce Dulovce VOJ
Kálmán Kovács 21.01.1945 Dulovce Dulovce VOJ
István Szabó 9.2.1939 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Béla Munka 04.09.1939 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Gyula Takács 26.09.1939 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Mihály Macák 24.03.1943 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Imre Šrilágyi 10.05.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
László Kaszák 18.05.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Béla Dávid 29.05.1944 Nové Zámky VOJ
Albert Győri 21.06.1944 Nové Zámky VOJ
Antal Emenet 02.08.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
József Horváth 12.08.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Mihály Kiss 14.08.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
László Micka 15.08.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Réni Sanyi 17.08.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Sándor Vitális 01.08.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
László Mudri 20.08.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
József Szita 22.8.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
László Pereszta 9.9.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Miklós Szép 12.9.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Mátyás Osztevsz 18.9.1944 Nové Zámky VOJ
János Bodvogi 21.09.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Molnár 02.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Mihály Kádár 03.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Gyula Selyem 04.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Pál Farkas 04.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Pál Badyinszky 04.10.1944 Nové Zámky VOJ
Albert Damó 04.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Imre Nagy 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
István Csiriák 08.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Imre Fakó 08.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Dénes Koós 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Dénes Sipos 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Imre Búzás 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Imre Huszár 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Ferenc Fekete 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Szakály 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
László Boda 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Antal Svandrik 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Zoltán Vámosi 08.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
István Fekete 07.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Pál Kiss 16.10.1944 Nové Zámky VOJ
Józef Zsmidavics 28.10.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Ferenc Nygy 02.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Martin 04.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Ernő Sarközi 05.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Kovács 08.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Vilmos Horváth 08.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Lukács 08.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Sándor Pusztai 11.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Dezső Papp 17.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Ferenc Siksai 16.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Mihály Mitro 17.11.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Jozef Kréti 20.11.1944 Nove Zámkyl Nové Zámky VOJ
Gábor Krisán 21.11.1944 Nové Zámky VOJ
János Bércz 15.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
József Mórus 19.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
László Pekker 16.12.1944 Nové Zámky VOJ
Mátyás Zsák 17.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
József Horváth 19.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Károly Gergely 17.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
István Bumer 18.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Felli 19.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Pál Krenkó 19.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Imre Csuruja 21.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
József Mihály 24.12.1944 Nové Zámky VOJ
Béla Kovács 27.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Mészáros 30.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Sándor Magyar 30.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
József Tóth 27.12.1944 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Ferenc Horváth 07.01.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Imre Vas 08.01.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Vilmos Pollák 08.01.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Gábor Cseresnyés 08.01.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
András Kondor 26.01.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Uhlis 01.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Antal Bóné 02.03.1945 Nové Zámky VOJ
Károly Kovács 14.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Bódi 14.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Pál Kenesy 14.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
János Nyitrai 16.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Tibor Dancs 23.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Sámuel Imets 23.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Poíl Gyenes 14.03.1945 Nové Zámky Nové Zámky VOJ
Vendelin Bella Pucov Pucov VOJ
Lásló Kiss 1912 28.01.1945 Liptovský Ján Liptovský Ján VOJ
Heinz Preusske 13.11.1920 23.1.1945 Važec VOJ
Vojtech Werner 29.8.1918 31.8.1944 Vrútky Martin VOJ
František Majer 16.7.1896 10.10.1944 Vrútky Martin VOJ
Sandor Verebes 15.3.1945 Trebostovo VOJ
Arpád Varkefyi 1944 Brezno Brezno VOJ
László Somogyi 1944 Brezno Brezno VOJ
neznáme neznáme Brezno Brezno VOJ
neznáme neznáme Brezno Brezno VOJ
neznáme neznáme Brezno Brezno VOJ
neznáme neznáme Brezno Brezno VOJ
Béla Toroky 1920 1945 Brezno Brezno VOJ
Mártú lados Andras 1920 1945 Brusno Brusno VOJ
nezistené nezistené apríl 1945 Motyčky Motyčky VOJ
neznáme neznáme 1945 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča ZAJ
nezistené nezistené Holiša Holiša VOJ
nezistené nezistené Holiša Holiša VOJ
nezistené nezistené Holiša Holiša VOJ
nezistené nezistené Holiša Holiša VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
neznáme neznáme Rimavská Sobota Rimavská Sobota VOJ
Karol Putsko Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
Egyed Nadorik Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
nezistené nezistené Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
Július Szolnoki Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
Gyorgy Banzol Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
Vince Kamuka Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
Géza Tyukodi Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
nezistené nezistené Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
Zaoldos János Gemerská Ves Gemerská Ves VOJ
nezistené nezistené Klenovec Klenovec VOJ
nezistené nezistené Klenovec Klenovec VOJ
Bela Tamaskovics 1889 18.6.1919 RimavskéBrezovo Rimavské Brezovo VOJ
Gyula Takacs 1987 1918 Rimavské Brezovo Rimavské Brezovo VOJ
József Kónya 1919 Tornaľa Tornaľa VOJ
Gorgy Csepregi 1944 Opatovská Nová Ves Opatovská Nová Ves VOJ
Béla Erdó 1918 1945 Jelšava Jelšava VOJ
Agoston Szitár 1921 1945 Jelšava Jelšava VOJ
Sándor Rácsok 1919 1945 Jelšava Jelšava VOJ
Dezsó Varga 1919 1945 Jelšava Jelšava VOJ
Imre Fehér 1926 1945 Jelšava Jelšava VOJ
Ambrozu Molnár Licince Licince VOJ
Vitai David 1939 Ubľa Ubľa VOJ
Lajos Papp 11.08.1907 14.12.1944 Hunkovce VOJ
Istvan Rikk Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme 1919 Gemerská Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919 Gem. Panica Gemerská Panica VOJ
neznáme neznáme 1919? Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1919 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme 1944-1945 Buzica VOJ
neznáme neznáme Cestice VOJ
neznáme neznáme Cestice VOJ
neznáme neznáme Cestice VOJ
neznáme neznáme Cestice VOJ
neznáme neznáme Cestice VOJ
neznáme neznáme Čečejovce VOJ
neznáme neznáme Čečejovce VOJ
neznáme neznáme Čečejovce VOJ
neznáme neznáme júl 1919 Kysak Kysak VOJ
neznáme neznáme júl 1919 Kysak Kysak VOJ
neznáme neznáme júl 1919 Kysak Kysak VOJ
neznáme neznáme júl 1919 Kysak Kysak VOJ
neznáme neznáme júl 1919 Kysak Kysak VOJ
neznáme neznáme júl 1919 Kysak Kysak VOJ
Ondrej Adam 1945 Malá Ida Malá Ida VOJ
Imrich Maga 1945 Malá Ida Malá Ida VOJ
Jozef Dukaň 1945 Malá Ida Malá Ida VOJ
neznáme neznáme Mokrance Mokrance VOJ
neznáme neznáme Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce Paňovce VOJ
neznáme neznáme Paňovce Paňovce VOJ
neznáme neznáme Ploské VOJ
neznáme neznáme Ploské VOJ
neznáme neznáme Ploské VOJ
neznáme neznáme Ploské VOJ
neznáme neznáme Ploské VOJ
neznáme neznáme Rešica Rešica VOJ
neznáme neznáme Rešica Rešica VOJ
neznáme neznáme Rešica Rešica VOJ
neznáme neznáme Rudník VOJ
neznáme neznáme Rudník VOJ
neznáme neznáme Rudník VOJ
neznáme neznáme Rudník VOJ
neznáme neznáme Rudník VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme 12.1944 Trstené p. H. Trstené pri Hornáde VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
neznáme neznáme Hunkovce VOJ
Adolf Mulberger Zvolen Zvolen CIV
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme ZAJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme ZAJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme ZAJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
neznáme neznáme 1.5.1919 Komárno VOJ
nezistené nezistené 1945 Slovenská Ľupča ZAJ
Ferencz Végh 1909 21.1.1945 VOJ
Neznáme Neznáme 6.1.1945 VOJ
Neznáme Neznáme 6.1.1945 VOJ
Neznáme Neznáme 6.1.1945 VOJ
János Nagy 1900 1945 VOJ
István Lacza 1921 1944 VOJ
László Misák 1928 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Neznáme Neznáme 1945 VOJ
Gyonky Antal 1924 1945 VOJ
Jozsef Šuhai 1925 1945 VOJ
János Tölgyesi 27.3.1945 Keť VOJ
Géza Kovács 1910 27.3.1945 Keť VOJ
Vince Vörös 27.3.1945 Keť VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
Béla Szabó 24.10.1909 24.12.1944 Salka VOJ
neznáme neznáme VOJ
Nándor Pető 1921 1944 Salka VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ
neznáme neznáme VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!