nezistené nezistené

Gemerská Ves

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Maďarsko WW2
Národnosť: maďarská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 1. svetová vojna


Cintorín:

obecný,Obec Gemerská Ves
oplotenie, príjazdová komunikácia

Obec / Miesto:

Gemerská Ves, Gemerská Ves - Hrkáč, vlastný kód vojnového hrobu B 0033.
Gemerská Ves - obecný cintorín - Hrkáč, 516

Vlastník / Adresa:

IČO: 00318701, Obec Gemerská Ves
č. 109,Gemerská Ves

Kontakt:

047/5597534

Iné informácie:

V dobrom technickom stave.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014