neznáme neznáme

1919 Gem. Panica

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Maďarsko WW2
Národnosť: maďarská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: Iné vojnové udalosti


Cintorín:


Obec / Miesto:

Gemerská Panica,
Gemerská Panica - na cintoríne mimo obce, 538

Vlastník / Adresa:

IČO: 318698, Obec Gemerská Panica
č. 260, 980 46,,Gemerská Panica

Kontakt:

047/5522913 0907992360

Iné informácie:

udržiavaný; vľavo od domu smútku, rozmery hrobového poľa 10x5 m, 10 jednotlivých hrobov červenoarmejcov v poli označenom nízkym betónovým múrikom s pamätníkom, na každom hrobe je náhrobok - na podstavci päťcipá červená hviezda,

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014