neznáme neznáme

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Maďarsko WW2
Národnosť: maďarská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný

Obec / Miesto:

Ploské,
Ploské - na cintoríne,

Vlastník / Adresa:

IČO: 324621, Obec Ploské
č. 74, 044 44,,Ploské

Kontakt:

055/6958117 055/6958664

Iné informácie:

neudržiavaný; rozmery hrobového poľa 2x4 m, neznámy počet vojakov maďarskej národnosti,

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014