neznáme neznáme

júl 1919 Kysak

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Maďarsko WW2
Národnosť: maďarská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: Iné vojnové udalosti


Cintorín:


Obec / Miesto:

Kysak,
Kysak - na cintoríne, 386

Vlastník / Adresa:

IČO: 324400, Obec Kysak
č. 146, 044 81,,Kysak

Kontakt:

055/7290591 055/6991422

Iné informácie:

dobrý; spoločný hrob 20 -tich neznámych vojakov českej a maďarskej národnosti, ktorí padli v júli 1919 v boji čs. legionárov proti vojakom Maďarskej republiky rád v lokalite obce Kysak,

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014