Bela Tamaskovics

1889

18.6.1919 RimavskéBrezovo

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Maďarsko WW2
Národnosť: maďarská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zg018300/feldgrau.sk/sub/padlinaslovensku/profil.php on line 52

jednotlivý hrob

Obdobie: 1. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Rimavské Brezovo,
Rimavské Brezovo - obecný cintorín, 64

Vlastník / Adresa:

IČO: 0031040, Obec
R. Brezovo č. 67,Rimavské Brezovo

Kontakt:

047/5211020

Iné informácie:

Potrebná rekonštrukcia.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014