Vendelin Bella

Pucov

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Maďarsko WW2
Národnosť: maďarská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

iný

Obec / Miesto:

Pucov,
Pucov - Hola, 1180

Vlastník / Adresa:

Jozef Brienik /konateľ spoločenstva/
Pucov 63

Kontakt:

043/5895449

Iné informácie:

dobrý

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014