PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 10508

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
Ian Juca 07.04.1945 Brestovec Brestovec VOJ
Nikolai Bucu 07.04.1945 Brestovec Brestovec VOJ
Jakov Madelien Rudník Rudník VOJ
Popa Stojan marec 1945 Nedašovce VOJ
neznáme neznáme 1944 Skačany Skačany VOJ
neznáme neznáme 1944 Skačany Skačany VOJ
Fotache Gafton 1920 5.5.1945 Uhrovec VOJ
Serafin Mitrika 5.5.1901 5.5.1945 Uhrovec VOJ
neznámy neznámy Zlatníky VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznáme neznáme Trenčín VOJ
Mariu Arapu Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
neznámy neznámy Trenčín VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
neznáme neznáme Omšenie VOJ
Constantin Alboiu 18.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Baila 15.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Mirca Borneanu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Cacis 15.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Dimitru Carabus 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Vasile Ciobanu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Cioca 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Cohanu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Davidescu 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Oprea Diaconu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Matei Florea 18.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Cheorche Jankovici 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Alexandru Malgin 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Mehednitean 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Petre Micu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Mihai 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Kornel Mitroi 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ilie Munteanu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Constantin Neacoin 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Neogu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Vasile Panesocu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Cheorche Patorea 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Liviu Popescu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Ranscu 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Ioan Rosca 13.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Constantin Arvamoiv 13.4.1944 Stará Turá Stará Turá VOJ
Teodor Maior 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Longin Barom 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Vasile Sana 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Davel Stanila 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Vasile Tirlia 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Persci Trieu 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
Constantin Vlatonescu 12.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
neznámy neznámy 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
neznámy neznámy 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
neznámy neznámy 14.4.1945 Stará Turá Stará Turá VOJ
neznáme neznáme apríl 1944 časť obce Dobrá Trenčianska Teplá VOJ
neznáme Preteanu apríl 1944 Trenčianska Teplá VOJ
neznáme neznáme apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
neznáme neznáme apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
Dimitru Pomárlán apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
neznáme neznáme apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
N. Ilie Susu apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
Nicolae Chilon apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
Napoleon Baznea apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
Dimitru Hergelegiu apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
Jancu Pana apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
Ch. Jon Redrdom apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
Ch. Jon Andreoin apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
neznáme Visineáu Št. apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
neznáme Bonita Ch. apríl 1944 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá VOJ
neznámy neznámy Trenčianska Teplá VOJ
neznámy neznámy 1945 Ilava- Klobušice Ilava VOJ
Neznáme Neznáme Gabrižské vrchy - časť Grúne Mojtín VOJ
Šandor Nagy 1940 Púchov Púchov VOJ
neznáme neznáme Kľačno VOJ
neznáme neznáme Kľačno VOJ
neznáme neznáme Kľačno VOJ
neznáme neznáme Kľačno VOJ
neznáme neznáme Kľačno VOJ
neznáme neznáme Kľačno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznáme neznáme 05.04.1945 Nitrianske Pravno Nitrianske Pravno VOJ
neznámy neznámy 2.4.1945 Kolačno VOJ
neznámy neznámy Ješkova Ves VOJ
Georg Parašivesku 1874 08.07.1917 Nitra VOJ
Ivan Radulesku 28.03.1945 Zlaté Moravce VOJ
Jozef Darányi 8.2.1922 11.9.1944 Vrútky Martin VOJ
neznáme neznáme Kunerad ZAJ
nezistené nezistené 3.4.1945 Banská Bystrica VOJ
nezistené nezistené Kordíky Kordíky VOJ
neznáme neznáme Beňuš Beňuš VOJ
neznáme neznáme 1945 Čerín Čerín VOJ
neznáme neznáme 1911 1945 Môlča Môlča VOJ
nezistené nezistené marec 1945 Podbrezová Podbrezová VOJ
nezistené nezistené marec 1945 Podbrezová Podbrezová VOJ
neznáme neznáme Ráztoka Ráztoka VOJ
neznáme neznáme 1945 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča ZAJ
neznáme neznáme 1945 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča ZAJ
nezistené nezistené Holiša Holiša VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Pavlovce Pavlovce VOJ
nezistené nezistené Rumince Rumince VOJ
nezistené nezistené Rumince Rumince VOJ
nezistené nezistené Rumince Rumince VOJ
nezistené nezistené Rumince Rumince VOJ
nezistené nezistené Rumince Rumince VOJ
Piotr Romaniuk Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce VOJ
Olexa Zapuchly Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce VOJ
Michael Balacki Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce VOJ
Iljuszko Tanasi Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce VOJ
Matej Dubej Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce VOJ
Hnat Cholewa Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce VOJ
Zacharie Char Veľké Teriakovce Veľké Teriakovce VOJ
nezistené nezistené 8.3.1945 Havrankovo - v lese. Hodruša-Hámre VOJ
nezistené nezistené 21.1.1945 Kľak Kľak VOJ
nezistené nezistené marec 1945 Trnavá Hora a okolie Trnavá Hora VOJ
nezistené nezistené marec 1945 Trnavá Hora a okolie Trnavá Hora VOJ
nezistené nezistené 1945 Okolie obce Ladno Trnavá Hora VOJ
ioan Piele Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Zamfir Craciun Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
R. Mihail Dinu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Const. Vranceanu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
H. Mihai Ioan Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Mihail Dinca Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
D. Dumitru Manu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Vasile Bratu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
A. Ghe Ionascu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Florea Dinca Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
V. Ilie Giorgita Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
N. Marin Giulgan Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Const. Anica Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Alex. Harasciuc Brezno Zvolen VOJ
Ion Tudor Brezno Zvolen VOJ
Ghe Ruxandra Brezno Zvolen VOJ
Ioan Apostol Brezno Zvolen VOJ
Alex Gorgonea Brezno Zvolen VOJ
Tudor Petcu Brezno Zvolen VOJ
Dtru Geambasu Brezno Zvolen VOJ
Ghe Barbu Brezno Zvolen VOJ
Dumitru Trandafir Brezno Zvolen VOJ
D. Const. Rosoga Horný Tisovník Zvolen VOJ
Nicolae Noroi Horný Tisovník Zvolen VOJ
Viorel Nicolae Horný Tisovník Zvolen VOJ
Sava Scantec Horný Tisovník Zvolen VOJ
Marin Curta Horný Tisovník Zvolen VOJ
Dumirtu Rotaru Horný Tisovník Zvolen VOJ
Marin Patrascu Horný Tisovník Zvolen VOJ
neznáme neznáme Horný Tisovník Zvolen VOJ
Gh. Ghe Teodorescu Horný Tisovník Zvolen VOJ
Viorel Oprea Horný Tisovník Zvolen VOJ
S. Iancu Mihai Vígľaš Zvolen VOJ
neznáme neznáme Kráľová Zvolen VOJ
Maftei Balaban Horný Tisovník Zvolen VOJ
Iosef Stoica Tomášovce Zvolen VOJ
Ghe. Talpar Horný Tisovník Zvolen VOJ
neznáme neznáme Tomášovce Zvolen VOJ
Ioan Pathor Dolný Tisovník Zvolen VOJ
Ioan Rentea Horný Tisovník Zvolen VOJ
neznáme neznáme Sihla Zvolen VOJ
neznáme neznáme Dolná Lehota Zvolen VOJ
Vasile Mocanu Brezno Zvolen VOJ
Gheorghe Toiu Brezno Zvolen VOJ
Marin Cristea Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ioan Voicu Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Constantin Bucur Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ghe Munteanu Brezno Zvolen VOJ
Ghe Mitus Brezno Zvolen VOJ
Traian Filip Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Vici Victor Axent Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
P. Nicolae Neagu Brezno Zvolen VOJ
Radu Voicu Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Marin Vasile Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ion Negoesteanu Brezno Zvolen VOJ
Omer Asan Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
D. Gheorghe Velea Brezno Zvolen VOJ
Mihai Musca Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ghica Ene Brezno Zvolen VOJ
Dumitru Tasca Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Marin Udup Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ilie Tene Brezno Zvolen VOJ
Ion Mitran Brezno Zvolen VOJ
C. Ctin Stefan Brezno Zvolen VOJ
Vasile Stoian Brezno Zvolen VOJ
P. Stan Minciu Brezno Zvolen VOJ
Dumitru Stan Brezno Zvolen VOJ
N. Vasile Vasile Brezno Zvolen VOJ
Petre Mihailescu Brezno Zvolen VOJ
Ilie Preda Brezno Zvolen VOJ
Constantin Vasile Brezno Zvolen VOJ
Ghe Manole Brezno Zvolen VOJ
Ioan Greaca Brezno Zvolen VOJ
Vasile Muscalu Brezno Zvolen VOJ
Paraschiv Merisor Brezno Zvolen VOJ
Ion Roman Brezno Zvolen VOJ
Veta Busuioc Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Petre Rigu Brezno Zvolen VOJ
Petre Matei Brezno Zvolen VOJ
Iosif Maciuca Brezno Zvolen VOJ
P. Marin Soare Brezno Zvolen VOJ
Zisu Badea Brezno Zvolen VOJ
Florea Toma Brezno Zvolen VOJ
Vasile Bacaneea Brezno Zvolen VOJ
Radu Nitu Brezno Zvolen VOJ
Alexandru Dinu Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ene Matei Brezno Zvolen VOJ
Costea Pavel Brezno Zvolen VOJ
Nicolae Andreias Brezno Zvolen VOJ
Dtru Avramescu Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Nicolae Flueraru Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Vasile Pironea Brezno Zvolen VOJ
Ioan Ranete Brezno Zvolen VOJ
Mihai Romega Brezno Zvolen VOJ
Trandafir Iancu Brezno Zvolen VOJ
Gheorghe Visan Brezno Zvolen VOJ
Gheorghe Bitica Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Marin Bilos Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Stefan Chirila Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Const. Murgulet Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Moise Beceneaga Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
A. Vasile Iacibita Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
M. Vasile Ibanescu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ghe Bulisa Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ghe Turcu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ilie Nitoi Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
David Plesa Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ghe Risipitu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Marin Varcan Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ion Dumitrescu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
M. Victor Bancila Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Nicolaie Cristea Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Virgie David Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ghe Mitrocoasa Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Gh. Dan Darie Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Gheorghe Burcea Brezno Zvolen VOJ
Dumitru Harsoroiu Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
V. Fofonel Ungureanu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Vasile Bulugu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ioan Fanache Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
I. Ioan Popescu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ioan Balint Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ion Darabant Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
D. Gavril Dabyja Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Vasile Toader Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
F. Ionita Popa Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Nicolae Ursu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Jenica Ciobanica Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Nicolaie Cristea Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Const. Varlam Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Gheorghe Diacon Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Marin Gealan Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
C. Ghe Bulbasa Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Lahanca Chomaga Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
I. Ghe Gheorghe Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
N. Petrache Buhus Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Gh. Ioan Raneti Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
N. Const. Vasile Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Const. Bugariu Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Nicolae Rosca Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ion Ionescu Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Zaharia Dumitru Brezno Zvolen VOJ
Ion Costin Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Mihai Prasac Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Stan Cotora Brezno Zvolen VOJ
Gh. Ioan Pertache Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Dumitru Mihaila Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
neznáme neznáme Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Ion Pisloiu Brezno Zvolen VOJ
Vasile Bratu Brezno Zvolen VOJ
Gheorghe Buzea Brezno Zvolen VOJ
M. Ioan Stoica Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Ioan Gnaca Brezno Zvolen VOJ
Marin Coman Brezno Zvolen VOJ
Stefan Haidau Brezno Zvolen VOJ
Leonida Pana Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Costica Gurlea Brezno Zvolen VOJ
Vasile Sofronie Brezno Zvolen VOJ
Radu Goia Brezno Zvolen VOJ
C. Dtru Domaschin Brezno Zvolen VOJ
Teodor Coiciu Brezno Zvolen VOJ
Tudor Stan Brezno Zvolen VOJ
Dumitru Ivan Brezno Zvolen VOJ
Vasile Istrate Brezno Zvolen VOJ
Constantin Stancu Brezno Zvolen VOJ
Ghe Costache Zvolenská Slatina Zvolen VOJ
Enache Cioboni Brezno Zvolen VOJ
Dumitru Zamfir Brezno Zvolen VOJ
Ion Caragioiu Brezno Zvolen VOJ
Constantin Cosma Brezno Zvolen VOJ
Ion Caltasu Brezno Zvolen VOJ
Matei Cioc Brezno Zvolen VOJ
Vasile Bocancea Brezno Zvolen VOJ
Florea Mitran Brezno Zvolen VOJ
Zamfir Pastiu Brezno Zvolen VOJ
Marin Gatan Brezno Zvolen VOJ
Stan Ilina Brezno Zvolen VOJ
Gheorghe Sima Brezno Zvolen VOJ
Nicolae Chirica Brezno Zvolen VOJ
Gh. Ioan Dragomir Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Nicolae Lapos Brezno Zvolen VOJ
Constantin Toma Brezno Zvolen VOJ
Ion Gheorghe Brezno Zvolen VOJ
Vasile Ion Brezno Zvolen VOJ
Marin Riza Brezno Zvolen VOJ
Gheorghe Barza Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Duca Petrache Brezno Zvolen VOJ
Radu Timofte Brezno Zvolen VOJ
Gheorghe Fratila Brezno Zvolen VOJ
neznáme neznáme Brezno Zvolen VOJ
Aurel Balasa Brezno Zvolen VOJ
Ioan Pop Brezno Zvolen VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!