PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 92241

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
Jozsef Szőke 1903 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
Ottó Szunyog 1900 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
Bernat Wachsberger 1895 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
Oszkár Weisz 1903 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
Hugo Werner 1925 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme 1945 Bratislava-m.č. Petržalka CIV
neznáme neznáme Bratislava-m.č. Rusovce VOJ
A. Rogosin 1893 28.2.1917 Dunajská Streda VOJ
D. Vinogradov 1889 7.3.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Kucerovskiy 1896 9.3.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Isbaldin 1876 14.3.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Alexejenko 1883 20.3.1917 Dunajská Streda VOJ
P. Andrejev 1887 22.3.1917 Dunajská Streda VOJ
L. Kirilov 1885 25.3.1917 Dunajská Streda VOJ
P. Chochlov 1890 29.3.1917 Dunajská Streda VOJ
L. Voronkov 1884 1.4.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Lichanov 1887 6.4.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Gorsekov 1887 9.4.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Gurenko 1892 11.4.1917 Dunajská Streda VOJ
K. Kiseljov 1886 14.4.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Ivancuk 1882 15.4.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Besruk 1888 17.4.1917 Dunajská Streda VOJ
C. Suslikov 1884 20.4.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Trabigin 1888 22.4.1917 Dunajská Streda VOJ
D. Matjas 1890 25.4.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Koslov 1892 2.5.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Besdetnij 1888 11.5.1917 Dunajská Streda VOJ
M. Feodorenko 1888 16.5.1917 Dunajská Streda VOJ
K. Malcev 1875 24.5.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Fedotov 1889 25.5.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Kostipin 1877 25.2.1917 Dunajská Streda VOJ
P. Sacharov 1882 1.3.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Artjamov 1887 7.3.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Silkin 1893 9.3.1917 Dunajská Streda VOJ
P. Metiolkin 1888 18.3.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Koldin 1894 23.3.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Bolondin 1881 20.3.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Borsij 1885 29.3.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Voronin 1884 2.4.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Nosok 1884 6.4.1917 Dunajská Streda VOJ
N. Michajlov 1890 10.4.1917 Dunajská Streda VOJ
D. Rodostev 1872 11.4.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Stircov 1876 12.4.1917 Dunajská Streda VOJ
P. Matrejev 1886 16.4.1917 Dunajská Streda VOJ
T. Geraninov 1876 18.4.1917 Dunajská Streda VOJ
J. Kalik 1894 21.4.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Ochotnikov 1884 23.4.1917 Dunajská Streda VOJ
J. S. Pichodjko 1887 27.4.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Sasilov 1884 4.5.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Sipichin 1884 10.5.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Kandrin 1877 20.5.1917 Dunajská Streda VOJ
M. Pavlov 1877 24.5.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Sergejev 1887 25.5.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Rasuvajev 1893 21.4.1917 Dunajská Streda VOJ
P. Kosat 1890 23.4.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Tretjak 1893 28.3.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Popa 1884 5.5.1917 Dunajská Streda VOJ
G. Kamajev 1877 20.5.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Sjutkin 1884 24.5.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Kutasin 1880 26.5.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Jegorov 1871 21.2.1917 Dunajská Streda VOJ
H. Tananov 1883 3.3.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Sedon 1892 8.3.1917 Dunajská Streda VOJ
N. Simandrin 1881 13.3.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Kosuchov 1893 14.3.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Morosov 1887 20.3.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Berjoskin 1894 2.3.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Krikvinje 1891 24.3.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Kutepov 1887 31.3.1917 Dunajská Streda VOJ
J. Kusin 1881 6.4.1917 Dunajská Streda VOJ
V. Michajlov 1896 9.4.1917 Dunajská Streda VOJ
D. Tichov 1892 10.4.1917 Dunajská Streda VOJ
D. Taradjuk 1881 11.4.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Kavaljov 1893 13.4.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Sokolov 1885 17.4.1917 Dunajská Streda VOJ
A. Bunjan 1884 20.4.1917 Dunajská Streda VOJ
M. Morosov 1878 22.4.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Alechnovic 1885 23.4.1917 Dunajská Streda VOJ
D. Chomutov 1888 30.4.1917 Dunajská Streda VOJ
K. Soprin 1888 9.5.1917 Dunajská Streda VOJ
G. Kostenec 1896 16.5.1917 Dunajská Streda VOJ
J. Prjadka 1888 28.5.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Samaltyn 1891 24.5.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Anikin 1884 26.5.1917 Dunajská Streda VOJ
Vasilij Fetisov 1888 2.2.1916 Dunajská Streda VOJ
Lovrentin Sepilov 1893 20.2.1916 Dunajská Streda VOJ
Anatoly Veselovsky 1881 1916 Dunajská Streda VOJ
Piotre Nikitjuk 1877 8.3.1916 Dunajská Streda VOJ
Jokim Fedorachim 1883 11.3.1916 Dunajská Streda VOJ
Emeljan Beljankin 1891 14.3.1916 Dunajská Streda VOJ
Nikolaj Kalmijko 1888 18.3.1916 Dunajská Streda VOJ
Eostratij Jugrin 1893 4.4.1916 Dunajská Streda VOJ
Michail Gustav 1894 14.4.1916 Dunajská Streda VOJ
Jakov Lesnov 1882 1916 Dunajská Streda VOJ
Andrej Kirjakov 1890 3.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Pavel Schtelmach 1895 11.6.1915 Dunajská Streda VOJ
Vasiljev Martimicev 1887 26.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Feodorov Samin 1894 8.9.1915 Dunajská Streda VOJ
Luka Vilcun 1890 september 1915 Dunajská Streda VOJ
Anafasi Trapesnikov 1874 28.5.1915 Dunajská Streda VOJ
Vasili Pusakov 1878 20.12.1915 Dunajská Streda VOJ
Andrej Vorobej 1892 4.4.1916 Dunajská Streda VOJ
Nikolaj Mostefan 1892 14.4.1916 Dunajská Streda VOJ
S. Miniarov 1916 Dunajská Streda VOJ
Nikon Klimenko 1892 9.9.1916 Dunajská Streda VOJ
Ilia Barabás 1883 2.10.1916 Dunajská Streda VOJ
Andrej Martinenko 1890 2.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Ivan Akupianz 1892 8.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Michailov Ivikov 1893 1915 Dunajská Streda VOJ
Semjanov Pecankin 1889 6.9.1915 Dunajská Streda VOJ
Grigori Pankratov 1890 september 1915 Dunajská Streda VOJ
Denis Bukja 1893 26.9.1915 Dunajská Streda VOJ
Teodor Vasilijev 1889 15.12.1915 Dunajská Streda VOJ
Jezkov Petrovic 1893 29.3.1916 Dunajská Streda VOJ
Grigori Bogun 1893 12.4.1916 Dunajská Streda VOJ
Artem Poliscuk 1883 13.5.1916 Dunajská Streda VOJ
Dimitrij Salamin 1884 11.3.1916 Dunajská Streda VOJ
Semior Tarakanov 1879 22.10.1916 Dunajská Streda VOJ
J. Vancjev 1894 1.7.1915 Dunajská Streda VOJ
A. Kisence 1877 8.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Vladimir Belogenej 1885 ? Dunajská Streda VOJ
O. Potjomkin 1876 3.9.1915 Dunajská Streda VOJ
Apanasi Vasiliep 1894 18.9.1915 Dunajská Streda VOJ
Piotre Buglar 1893 29.9.1915 Dunajská Streda VOJ
David Kravcuk 1895 20.1.1915 Dunajská Streda VOJ
J. Plucharcuk 1888 24.3.1916 Dunajská Streda VOJ
A. Moltschau 1882 1916 Dunajská Streda VOJ
Alex. Chmelitse 1894 5.8.1916 Dunajská Streda VOJ
Ivan Galcev 1885 ? Dunajská Streda VOJ
Petr Plotnikov ? ? Dunajská Streda VOJ
J. Achalaja 1894 30.7.1915 Dunajská Streda VOJ
Jan Lasarsky 1885 7.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Klim Slobin 1893 ? Dunajská Streda VOJ
I. Sebanov 1895 9.9.1915 Dunajská Streda VOJ
N. Podjaposky 1878 september 1915 Dunajská Streda VOJ
Ivan Makovos ? ? Dunajská Streda VOJ
Roman Raianov 1881 1915 Dunajská Streda VOJ
J. Fedorov 1881 23.3.1916 Dunajská Streda VOJ
F. Sigarenko 1893 10.4.1916 Dunajská Streda VOJ
K. Vasevic 1890 1916 Dunajská Streda VOJ
S. Asatutin ? 8.8.1916 Dunajská Streda VOJ
P. Burionkov 1878 21.9.1916 Dunajská Streda VOJ
Alexej Timofejov 1880 6.8.1915 Dunajská Streda VOJ
F. Gutkof 1880 august 1915 Dunajská Streda VOJ
Ignac Lontzov 1894 17.9.1915 Dunajská Streda VOJ
N. Troskin 1887 28.8.1915 Dunajská Streda VOJ
P. A. Kruglov 1883 8.9.1915 Dunajská Streda VOJ
J. Bajbusof 1895 16.9.1915 Dunajská Streda VOJ
I. J. Cikirof 1887 22.3.1916 Dunajská Streda VOJ
A. Lasarcuk 1894 8.10.1916 Dunajská Streda VOJ
Filip Burlak 1892 1916 Dunajská Streda VOJ
V. Grigorief 1886 8.6.1916 Dunajská Streda VOJ
Ivan Koriny 1894 16.9.1916 Dunajská Streda VOJ
Alex Bamjek 1891 1915 Dunajská Streda VOJ
S. Semenjuk 1890 ? Dunajská Streda VOJ
I. Chpistroforov 1896 17.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Faimin Jefikov 1890 27.8.1915 Dunajská Streda VOJ
Dimitr Necnav 1882 9.9.1915 Dunajská Streda VOJ
Grigorij Kropatsov 1892 15.9.1915 Dunajská Streda VOJ
S. Miskorudnij 1882 22.3.1916 Dunajská Streda VOJ
P. Pestrof 1890 1916 Dunajská Streda VOJ
Ilia Olesov ? ? Dunajská Streda VOJ
Omar Locenko 1880 máj 1916 Dunajská Streda VOJ
L. Kalanov ? ? Dunajská Streda VOJ
J. Novak 1875 2.1.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Duskov 1883 22.1.1917 Dunajská Streda VOJ
J. Sajencuk 1892 7.12.1916 Dunajská Streda VOJ
J. Visujakov 1890 21.12.1916 Dunajská Streda VOJ
J. Petrov 1895 6.1.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Sablij 1886 25.1.1917 Dunajská Streda VOJ
N. Luncov 1883 6.2.1917 Dunajská Streda VOJ
N. Sacharovski 1888 28.3.1917 Dunajská Streda VOJ
I. Vorobjov 1885 4.11.1916 Dunajská Streda VOJ
V. Gorinsin 1877 22.11.1916 Dunajská Streda VOJ
I. Ignatov 1884 28.12.1916 Dunajská Streda VOJ
A. Nikolajev 1892 22.1.1917 Dunajská Streda VOJ
N. Branesti 1885 26.1.1917 Dunajská Streda VOJ
J. Sivanivic 1881 10.2.1917 Dunajská Streda VOJ
G. Krivoseim 1888 12.2.1917 Dunajská Streda VOJ
S. Mochirov 1878 14.2.1917 Dunajská Streda VOJ
C. Balic 1880 30.3.1917 Dunajská Streda VOJ
F. Stupak 1883 29.10.1916 Dunajská Streda VOJ
F. Sykov 1893 8.11.1916 Dunajská Streda VOJ
R. Cleserenko 1878 8.11.1916 Dunajská Streda VOJ
S. Samosedov 1880 10.11.1916 Dunajská Streda VOJ
N. Jakimenko 1883 29.12.1916 Dunajská Streda VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!