PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 92241

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
František Arendarczyk 1918 Trnava VOJ
Josef Babos 1918 Trnava VOJ
Petr Kočevar 1918 Trnava VOJ
Peter Bačin 1918 Trnava VOJ
Štěpán Bakula 1918 Trnava VOJ
Ladislav Bodnár 1918 Trnava VOJ
Štěpán Gruber 1918 Trnava VOJ
Dominik Kussár 1918 Trnava VOJ
Josef Linhart 1918 Trnava VOJ
Jan Hrčka 1918 Trnava VOJ
Julius Zsurzsan 1918 Trnava VOJ
František Jajczaj 1918 Trnava VOJ
Jan Schulde 1918 Trnava VOJ
František Pál 1918 Trnava VOJ
neznáme neznáme 1918 Trnava VOJ
Fabian Pollák 1918 Trnava VOJ
Martin Smitala 1918 Trnava VOJ
František Pokorný 1918 Trnava VOJ
Josef Randvég 1918 Trnava VOJ
Menard Baburski 1918 Trnava VOJ
Ilia Gručič 1918 Trnava VOJ
Juraj Malik 1918 Trnava VOJ
Šándor Vad 1918 Trnava VOJ
Štěpán Dobrovczky 1918 Trnava VOJ
Karel Splíchal 1918 Trnava VOJ
Bruno Scholz 1918 Trnava VOJ
Mikuláš Burza 1918 Trnava VOJ
Julian Novoselič 1918 Trnava VOJ
Jan Hušťava 1918 Trnava VOJ
Josef Pócsay 1918 Trnava VOJ
Maxim Kozák 1918 Trnava VOJ
František Kuderna 1918 Trnava VOJ
Tunjo Marić 1918 Trnava VOJ
Tadia Filipovič 1918 Trnava VOJ
František Marchesan 1918 Trnava VOJ
Štěpán Szantó 1918 Trnava VOJ
Milos Servolus 1918 Trnava VOJ
Karel Heinrich Roch 1918 Trnava VOJ
Jan Fandet 1918 Trnava VOJ
Štěpán Schutt 1918 Trnava VOJ
Petr Uljarević 1918 Trnava VOJ
Štěpán Faflik 1918 Trnava VOJ
Ludvík Scistowicz 1918 Trnava VOJ
Jan Pongor 1918 Trnava VOJ
Václav Šípek 1918 Trnava VOJ
Josef Szajevič 1918 Trnava VOJ
Daniel Kuhn 1918 Trnava VOJ
Josef Szányi 1918 Trnava VOJ
František Roth 1918 Trnava VOJ
Jiří Malják 1918 Trnava VOJ
František Jerie 1918 Trnava VOJ
Štěpán Taflik 1918 Trnava VOJ
Ondřej Tamósi 1918 Trnava VOJ
Jozséf Febler 1918 Trnava VOJ
Emil Ruzzia 1918 Trnava VOJ
Jan Sarbán 1918 Trnava VOJ
Mikuláš Kozák 1918 Trnava VOJ
Gustav Rudlo 1918 Trnava VOJ
Vincenc Podskalan 1918 Trnava VOJ
Jan Wolfschütz 1918 Trnava VOJ
Nestor Lučiv 1918 Trnava VOJ
Bertalan Gonda 1918 Trnava VOJ
Josef Schleser 1918 Trnava VOJ
Ignaci Losert 1918 Trnava VOJ
Julius Morócz 1918 Trnava VOJ
Michal Vagyon 1918 Trnava VOJ
Alexander Bašný 1915 Trnava VOJ
Julius Prostecký 1918 Trnava VOJ
Ódön Profét 1918 Trnava VOJ
Osme Umić 1917 Trnava VOJ
Baltasar Schweiger 1915 Trnava VOJ
Demeter Hlevlasz 1918 Trnava VOJ
Lajoš Körmendi 1918 Trnava VOJ
Vasul Koszt 1918 Trnava VOJ
Pavlo Casagrande 1918 Trnava VOJ
Jozo Biškó 1918 Trnava VOJ
Štěpán Klein 1918 Trnava VOJ
Tomo Bunčić 1918 Trnava VOJ
Jan Hudák 1918 Trnava VOJ
Karel Michal 1918 Trnava VOJ
Alexa Reczka 1918 Trnava VOJ
Lajoš Lakatoš 1918 Trnava VOJ
Arnošt Gažovič 1918 Trnava VOJ
Jakob Olszowski 1918 Trnava VOJ
Sefron Kodoi 1918 Trnava VOJ
František Pagáč 1918 Trnava VOJ
Josef Kosztolányi 1918 Trnava VOJ
Franz Rittchen 1918 Trnava VOJ
Štefan Kovács 1918 Trnava VOJ
Jan Veliš 1918 Trnava VOJ
Fodor Kosztjiner 1918 Trnava VOJ
Josef Horváth 1918 Trnava VOJ
Ludvík Rosmann 1918 Trnava VOJ
František Postawa 1918 Trnava VOJ
Alexander Jankovič 1918 Trnava VOJ
Jan Kiacz 1918 Trnava VOJ
Ondřej Doktor 1918 Trnava VOJ
Ladislav Tóth 1918 Trnava VOJ
Josef Ehrenreich 1918 Trnava VOJ
Pavel Turan 1918 Trnava VOJ
Gustav Vladar 1918 Trnava VOJ
Štěpán Décsi 1918 Trnava VOJ
Stanislav Wichlanovský 1918 Trnava VOJ
Marion Develak 1918 Trnava VOJ
Jan Gabučín 1918 Trnava VOJ
Vasil Kukujat 1918 Trnava VOJ
František Bödö 1918 Trnava VOJ
Josef Škuta 1918 Trnava VOJ
Imre Résö 1918 Trnava VOJ
František Kaucky 1918 Trnava VOJ
Rudolf Tampe 1918 Trnava VOJ
Jan Todoran 1918 Trnava VOJ
Ambrož Varga 1918 Trnava VOJ
Štefan Pataki 1918 Trnava VOJ
Pavel Koszik 1918 Trnava VOJ
Vincenc Czvik 1918 Trnava VOJ
Jan Markus 1918 Trnava VOJ
Jan Zsurko 1918 Trnava VOJ
Emil Gabersič 1918 Trnava VOJ
Koloman Arvai 1918 Trnava VOJ
Jaroslav Harovník 1919 Trnava VOJ
Štěpán Moza 1918 Trnava VOJ
August Písečný 1919 Trnava VOJ
Rudolf Blanarovič 1918 Trnava VOJ
Jiří Mařík 1918 Trnava VOJ
Jan Biró 1918 Trnava VOJ
Josef Mrva 1918 Trnava VOJ
Matěj Dollanský 1918 Trnava VOJ
Peter Galin 1918 Trnava VOJ
Josef Hudák 1918 Trnava VOJ
Jan Kováč 1918 Trnava VOJ
Ludvík Lichocki 1918 Trnava VOJ
Adam Martis 1918 Trnava VOJ
Michal Kozár 1918 Trnava VOJ
Imre Kočiš 1918 Trnava VOJ
Gabriel Sztaninacz 1918 Trnava VOJ
Pavel Hanke 1918 Trnava VOJ
Štěpán Talay 1918 Trnava VOJ
Josef Mihalicza 1918 Trnava VOJ
Josef Gruber 1918 Trnava VOJ
Mikuláš Poperin 1918 Trnava VOJ
Josef Berger 1918 Trnava VOJ
Jan Kudláč 1918 Trnava VOJ
Michal Matějčka 1918 Trnava VOJ
Florian Divinec 1918 Trnava VOJ
Ilja Brojkovič 1918 Trnava VOJ
Josef Szalai 1918 Trnava VOJ
Imre Vrablík 1918 Trnava VOJ
Mikuláš Kuček 1918 Trnava VOJ
Pavel Kovács 1918 Trnava VOJ
Pera Pavlovský 1918 Trnava VOJ
Jan Ulrich 1918 Trnava VOJ
Josef Raaz 1918 Trnava VOJ
Peter Jepure 1918 Trnava VOJ
Štěpán Tepliczký 1918 Trnava VOJ
Jan Nagy 1918 Trnava VOJ
Matěj Marzinek 1918 Trnava VOJ
Štěpán Szabó 1918 Trnava VOJ
František Brunner 1918 Trnava VOJ
Štěpán Janura 1918 Trnava VOJ
Bela Tomanica 1918 Trnava VOJ
Jan Zajacz 1918 Trnava VOJ
Nikolaj Mak 1918 Trnava VOJ
Frangott Schuller 1918 Trnava VOJ
Alexander Rába 1918 Trnava VOJ
Pavel Brasfelean 1918 Trnava VOJ
František Lang 1918 Trnava VOJ
Karel Dolejš 1918 Trnava VOJ
Gregor Bojić 1918 Trnava VOJ
František Horváth 1918 Trnava VOJ
Josef Tomovič 1918 Trnava VOJ
Pavel Šülyi 1918 Trnava VOJ
Rakus Asič 1919 Trnava VOJ
Dömöter Trippa 1919 Trnava VOJ
Mikuláš Schütz 1919 Trnava VOJ
Jiří Tóth 1919 Trnava VOJ
Ondřej Zsilig 1919 Trnava VOJ
Matěj Zurrela 1919 Trnava VOJ
Teodor Kozák 1919 Trnava VOJ
Josef Herczég 1919 Trnava VOJ
Antonín Havlík 1919 Trnava VOJ
Josef Gedeon 1919 Trnava VOJ
Karol Rozsa 1919 Trnava VOJ
Ondřej Kersák 1919 Trnava VOJ
Viktor Raimund Jarowitz 1919 Trnava VOJ
Jan Szymanski 1919 Trnava VOJ
Lambert Rischka 1919 Trnava VOJ
Ondřej Köppl 1919 Trnava VOJ
Václav Gründel 1919 Trnava VOJ
Milan Batallo 1919 Trnava VOJ
Samu Ardai 1919 Trnava VOJ
Rudolf Töpfner 1919 Trnava VOJ
Jiří Mariš 1919 Trnava VOJ
Bartalán Zsiga 1919 Trnava VOJ
Kálman Seregül 1919 Trnava VOJ
Štěpán Milec 1919 Trnava VOJ
Jan Flöckner 1919 Trnava VOJ
Ondřej Nevedel 1919 Trnava VOJ
Štěpán Harai 1919 Trnava VOJ
Jan Molfa 1919 Trnava VOJ
Jan Bögös 1919 Trnava VOJ
Desiderius Szép 1919 Trnava VOJ
Martin Szitorius 1919 Trnava VOJ
Antal Szankovič 1919 Trnava VOJ
Peter Bernacki 1919 Trnava VOJ
František Horák 1919 Trnava VOJ
Karel Raczko 1919 Trnava VOJ
David Miloš 1919 Trnava VOJ
Antonín Franta 1919 Trnava VOJ
Robert Martinek 1919 Trnava VOJ
Antonín Pokora 1919 Trnava VOJ
Štěpán Szabados 1919 Trnava VOJ
Adolf Vašíček 1919 Trnava VOJ
Josef Pokorný 1919 Trnava VOJ
Štěpán Jagerčík 1919 Trnava VOJ
Václav Pajma 1919 Trnava VOJ
Karel Rýška 1919 Trnava VOJ
Josef Tychtl 1919 Trnava VOJ
Tomáš Ticháček 1919 Trnava VOJ
František Zbořil 1919 Trnava VOJ
Gustav Přikryl 1919 Trnava VOJ
Emanuel Podraský 1919 Trnava VOJ
Karel Šustek 1919 Trnava VOJ
Ludvík Bednařík 1919 Trnava VOJ
Rudolf Hájek 1919 Trnava VOJ
Václav Piskač 1919 Trnava VOJ
Matěj Dankl 1919 Trnava VOJ
Štěpán Kusý 1919 Trnava VOJ
Albert Peter 1919 Trnava VOJ
Karol Nieczuja Wierzbicki Bohdanovce nad Trnavou VOJ
Michal Kubovič rok 1879 14.03.1915 Bučany VOJ
Augustín Kubovič 19.09.1920 25.10.1944 Štefanovciach Bučany VOJ
Ján Krakovik 22.02.1922 10.03.1945 Dolné Otrokovce VOJ
Augustín Šimovič rok 1912 rok 1937 Teruel Merašice VOJ
Ľudo Varga rok 1917 rok 1945 Merašice CIV
neznáme neznáme Ostrov VOJ
Rudolf Vojtech Piešťany VOJ
Gustáv Kučerka Piešťany VOJ
Jozef Urban Piešťany VOJ
Mikleš Baláž Piešťany VOJ
Štefan Repa Piešťany VOJ
Martin Kuchárik Piešťany VOJ
Rudolf Paška Piešťany VOJ
Ferdinand Korýtko Piešťany VOJ
Michal Veremi Piešťany VOJ
Ondrej Kotulič Piešťany VOJ
Štefan Devan Smolenice VOJ
Ferdinand Goberschnitz 26.03.1910 06.12.1942 Dolná Streda VOJ
Ľudevít Korchán 09.09.1925 02.04.1945 Horné Trhovište Horné Trhovište CIV
Štefan Michal 14.05.1915 02.04.1945 Horné Trhovište Horné Trhovište CIV
Ľudevít Michal 11.04.1914 02.04.1945 Horné Trhovište Horné Trhovište CIV
Ján Veľký 17.09.1909 02.04.1945 Horné Trhovište Horné Trhovište CIV
František Laták 26.09.1926 02.04.1945 Horné Trhovište Horné Trhovište CIV
Franz Neder 15.07.1925 01.04.1945 Dolné Lovčice VOJ
neznáme neznáme 26.12.1944 Zubák VOJ
Ian Juca 07.04.1945 Brestovec Brestovec VOJ
Nikolai Bucu 07.04.1945 Brestovec Brestovec VOJ
Martin Tatara, Dr. 1907 1944 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom VOJ
Štefan Držka 1922 1944 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom VOJ
Ivan Hrušovský 1913 1944 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom CIV
Martin Konečník 1921 1945 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom CIV
Pavol Mudroch, Dr. 1910 1944 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom CIV
Ján Konečník 1925 1945 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom CIV
Pavel Nosko 1922 1944 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom CIV
Eduard Zanuševský 1924 1945 okolie Brezová pod Brad. Brezová pod Bradlom CIV
Lazar Živkovič 5.10.1944 Brezová pod Bradlom Brezová pod Bradlom VOJ
neznámy neznámy Košariská VOJ
neznámy neznámy Košariská VOJ
Štefan Oslej 2.3.1945 Myjava VOJ
Ján Maliarik 1914 1944 okolie Banskej Bystrice Myjava VOJ
Milan Mareček 18.12.1922 27.3.1945 Nové Mesto nad Váhom Myjava VOJ
Milan Valášek 8.4.194 Myjava Myjava VOJ
Emil Macek 1923 1944 okolie Banskej Bystrice Myjava VOJ
Pavol Boor 1944 Myjava VOJ
Ľudovít Fábry 1944 Myjava VOJ
Štefan Sentínek 1944 Myjava VOJ
František Králik 1944 Myjava VOJ
Anton Sýkora 1944 Myjava Myjava VOJ
Ján Kovarčík 20.3.1945 Trenčín Myjava VOJ
Pavel Koppon 20.3.1945 Trenčín Myjava VOJ
Jakov Madelien Rudník Rudník VOJ
Ján Tokoš 9.9.1944 Malé Kršteňany VOJ
Jozef Kováčik 13.4.1921 9.9.1944 Malé Kršteňany VOJ
František Aujeský 11.08.1899 03.02.1945 Látkovce - les Valentová Miezgovce CIV
Milan Holička 12.04.1927 - - . 02.1945 Miezgovce CIV
Milan Kozinka 20.11.1926 1945 Miezgovce ZAJ
Ján Kšinský 20.05.1899 28.11.1944 Miezgovce Miezgovce CIV
Štefan Mikuš 22.07.1923 1945 Mauthausen Miezgovce ZAJ
Gizela Masaryková 10.05.1907 1945 Miezgovce CIV
Ján Podoba 09.08.1905 –. 08.1945 Miezgovce VOJ
Štefan Sečánsky 11.11.1925 1945 Mathausen Miezgovce VOJ
Jozef Sečánsky 02.07.1924 1945 Mathausen Miezgovce ZAJ
Milan Škvarenina 14.10.1925 1945 Mathausen Miezgovce ZAJ
Popa Stojan marec 1945 Nedašovce VOJ
Ján Ševčík, st. 30.6.1904 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Ján Ševčík, ml. 2.10.1908 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Rudolf Škorec 24.2.1924 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Štefan Škorec 20.9.1912 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Ján Škorec 2.2.19884 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Štefan Garaj 29.01.1927 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Michal Botka 02.05.1908 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Pavel Garaj 11.1.1914 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Anna Kuricová 17.10.1897 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Vojtech Kuric 23.07.1923 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Ondrej Kuric 07.04.1914 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Ján Botka 12.12.1902 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná CIV
Ján Martiš 24.05.1922 28.11.1944 Cibislávka, Bánovce nad Bebravo Omastiná VOJ
Ferenc Múller 28.1.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
János Romják 18.6.1912 01.02.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
Ferenc Tóth 12.7.1909 30.1.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
József Varga 19.3.1921 31.1.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
Mihály Vitai 16.2.1918 2.2.1945 Veľké Ostratice Ostratice VOJ
Pavel Krištof Koyš 1945 Podlužany Podlužany VOJ
Júlia Kohútová 1920 1944 Podlužany CIV
Rudolf Ryban 1913 1944 Podlužany CIV
Jozef Fišer 18.1.1909 2.9.1944 k.ú. Rybany Rybany VOJ
Jozef Fišer 18.1.1909 2.9.1944 k.ú. Rybany Rybany VOJ
Ján Masarech 1944 Skačany Skačany VOJ
neznáme neznáme 1944 Skačany Skačany VOJ
neznáme neznáme 1944 Skačany Skačany VOJ
neznáme neznáme 1944 Skačany Skačany VOJ
Rudolf Kána 1944 Skačany Skačany VOJ
Jozef Vall 1944 Skačany Skačany VOJ
Július Mišák 1.1.1926 8.11.1944 Šípkov CIV
Emanuel Mišák 9.1.1909 8.11.1944 Šípkov CIV
Ján Mišák 29.12.1891 10.11.1944 Šípkov CIV
Adam Belan 24.12.1906 8.11.1944 Šípkov CIV
Jozef Belan 23.1.1929 8.11.1944 Šípkov CIV
Jozef Hollý 3.7.1873 13.11.1944 Šípkov CIV
Alexander Mikuš 2.1.1901 13.11.1944 Šípkov CIV
Andrej Daniška 10.1.1906 13.11.1944 Šípkov CIV
Michal Daniška 7.2.1913 13.11.1944 Šípkov CIV
Ignác Šeban 19.1.1899 23.10.1944 Šípkov VOJ
Jonáš Valjent 18.1.1894 10.11.1944 Šípkov CIV
Ondrej Pajtinka 25.1.1882 10.11.1944 Šípkov CIV
Anton Hollý 22.3.1928 10.11.1944 Šípkov CIV
Ján Hollý 1.11.1909 8.11.1944 Šípkov CIV
Alojz Hollý 30.10.1919 8.11.1944 Šípkov CIV
Michal Maťas 13.5.1901 10.1.1944 Šípkov CIV
Elimír Suchý 1930 1944 Šípkov CIV
neznámy neznámy Trebichava VOJ
Lacko Pižurný 13.8.13919 26.9.1943 Trebichava VOJ
neznámy neznámy Skupinový - urna Uhrovec CIV
Jozef Veselý Uhrovec VOJ
Michail Charlam Uhrovec VOJ
Jozef Vlaštenko Uhrovec VOJ
Ondrej Čmelka Uhrovec VOJ
Michal Adamec Uhrovec CIV
Michail Kasirin Uhrovec VOJ
Pavol Šimun Uhrovec CIV
Ján Sokolík Uhrovec CIV
Katarína Chuťková Uhrovec CIV
Jakub Dimitrievič Pervusin Uhrovec VOJ
Július Dubček Uhrovec CIV
Edita Katzová - Hanzelová 29.8.1920 26.9.1944 Uhrovec VOJ
Vojtech Masaryk 21.1.1911 14.12.1944 Uhrovec CIV
neznámy neznámy 21.2.1920 22.1.1945 Uhrovec CIV
Michal Adamík 8.10.1913 3.10.1944 Uhrovec CIV
Vojtech Melovský 21.4.1912 16.10.1944 Uhrovec CIV
Michal Globan 19.2.1897 20.10.1944 Uhrovec CIV
Karol Kremnický 24.6.1917 20.10.1944 Uhrovec VOJ
Ján Múčka 13.3.1921 26.1.1945 Uhrovec CIV
Margita Chuťková Uhrovec CIV
Fotache Gafton 1920 5.5.1945 Uhrovec VOJ
Serafin Mitrika 5.5.1901 5.5.1945 Uhrovec VOJ
Jozef Jamrich 6.6.1895 15.6.1957 Uhrovec VOJ
Štefan Dudášik Uhrovec VOJ
neznámy neznámy Uhrovské Podhradie VOJ
neznámy neznámy Uhrovské Podhradie VOJ
neznámy neznámy Uhrovské Podhradie VOJ
Július Gendiar 05.04.1907 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Anton Beňo 24.10.1926 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Jozef Ivanka 16.01.1925 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Jozef Gendiar 30.10.1910 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Jozef Foltán 01.12.1924 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Štefan Dvorník 07.04.1923 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Michal Dvorník 29.09.1919 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Ludevit Dávid 27.03.1923 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Ján Beňo 10.01.1910 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
Jozef Vlčko 01.12.1924 23.10.1944 banícka štôlňa Laskár Veľké Uherce CIV
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
Richard Rosák 30.3.1915 xx.1.1945 Veľké Uherce VOJ
Albín Grznár 25.3.1909 9.5.1944 Veľké Uherce VOJ
Július Lanči 1916 1944 Veľké Uherce VOJ
Rudolf Martinek 28.9.1919 28.9.1944 Veľké Uherce VOJ
Eduard Šramatý 27.12.1927 7.8.1944 Veľké Uherce VOJ
Štefan Kmeť 6.2.1923 28.2.1945 Veľké Uherce VOJ
neznámy neznámy Zlatníky VOJ
neznáme neznáme Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nazistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín Trenčín VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!