Markus Marian

1871

15.11.1918 Posádková nemocnica 19

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Rakúsko-Uhorsko
Národnosť: slovenská

Iné informácie:

hrob č. 98, sekciaI, rad 6

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 1. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Bratislava-m.č. Petržalka, Kopčany
Bratislava-Petržalka, Vojenský cintorín Kopčany, 5868

Vlastník / Adresa:

IČO: 603481, Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1 Bratislava,Bratislava- hlavné mesto sr

Kontakt:

59356599 59356111

Iné informácie:

úplne obnovený 2009

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014