PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 620

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
Jozef Dorosensko ? 1895 2.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Stepán Pavel Filipow 1890 18.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Jakob Georgij Jakowlew 1882 19.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Trifon Denis Jerimenko 1890 20.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Nikolaj Kokotov 1893 10.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Olex Koziw 1892 30.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ivan Malzev 1890 1.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ivan Makarij Montian 1882 26.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Ivan Nepomisij 1890 2.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Nikita Nosadjelko 1874 28.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Pavel Jermillo Sedov 1893 18.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Michal Nikolaj Soulasweli 1892 18.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Rulr Stepanjan 1893 30.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Vladimír Tulszly 1884 20.11.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
Mojsej Zabašta 1892 9.10.1918 Kopčany Bratislava-m.č. Petržalka VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ
nezistené nezistené Trenčín VOJ

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!