PadliNaSlovensku.feldgrau.sk

Pôvod:

Všetky
nezistené
Československá republika WW2
Rusko WW1
Nemecko
Maďarsko WW2
Francúzsko
Juhoslávia WW2
Poľsko
Rakúsko-Uhorsko
Rumunsko
Srbsko WW1
Taliansko
ZSSR WW2
USA
Veľká Británia
iné

Výsledkov: 92241

Obeť Narodenie Úmrtie Hrob Typ
Terez Spitzer 1880 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Izidor Spitzer 1875 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Berta Weiss 1867 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Zeev Viliam Gotthilf 1875 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Soltán Gotthilf 1904 1943 Berlín Košice-m.č. Juh CIV
Gizela Seilerová 1923 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Mária Kováčová rod. Grunfeldová Košice Košice-m.č. Juh CIV
Etela Burgerová 1887 1944 košická tehelňa Košice-m.č. Juh CIV
Vilma Gelber 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Manóne Blumenthal 17.6.1944 vo vlaku medzi Miškolcom a Košicami Košice-m.č. Juh CIV
Margita rod.Loblova 1893 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Adolf Spira 1887 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Jenone Welles 1944 Košice-m.č. Juh CIV
Jenő Barber 1889 1945 Košice-m.č. Juh CIV
Ladislav Gorsky Košice-m.č. Juh CIV
János Dojcsákó 12.4.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Márk Berkó 7.11.1914 Košice-m.č. Juh CIV
József Gyökér 14.3.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Mita Carán 6.3.1915 Košice-m.č. Juh CIV
János Hayuda 31.10.1914 Košice-m.č. Juh CIV
Andreas Demjanovics 2.3.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Štefan Bečaver 29.4.1913 7.2.1945 Svinica Svinica CIV
István Kertész 3.2.1919 Košice-m.č. Juh CIV
János Meszák 5.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Michal Budai 1868 1944 Kalša Kalša CIV
Mária Rihárová 1896 1944 Kalša Kalša CIV
Juraj Onda 1910 1945 Kalša Kalša CIV
Štefan Molnár 1913 1945 Kalša Kalša CIV
Pavol Jenej 1925 1945 Kalša Kalša CIV
Ján Dávid 1938 1944 Kalša Kalša CIV
Štefan Dávid 1934 1944 Kalša Kalša CIV
Štefan Budai 1921 1951 Kalša Kalša CIV
Vincent Demko 1926 1944 Gyňov Gyňov CIV
Ján Horvat 1922 1944 Gyňov Gyňov CIV
Jozef Dorov 1937 1944 Gyňov Gyňov CIV
Ján Leško 1930 1944 Gyňov Gyňov CIV
András Kiss 29.4.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Fetkó Knobek 22.11.1914 Košice-m.č. Juh CIV
Béla Virág 17.5.1915 Košice-m.č. Juh CIV
István Kertész 19.11.1918 Košice-m.č. Juh CIV
Iván Vojecevicz 19.3.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Ferencz Kolmann 9.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
András Maziarz 14.4.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Nikolaj Luzinszky 2.1.1918 Košice-m.č. Juh CIV
Kázmér Bal 12.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Pál Miskovics 30.7.1915 Košice-m.č. Juh CIV
József Kalineczki 28.1.1915 Košice-m.č. Juh CIV
József Baksa 31.7.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Péter Horbang 1.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Ignácz Ités 5.7.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Robert Zwittmayer 5.7.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Jakab Hoffer 9.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Marko Durutovics 1882 11.12.1917 Levoča CIV
Jovica Radovicsies 1883 7.10.1917 Levoča CIV
Zsefko Jenremowics 1898 3.9.1917 Levoča CIV
Károly Wurm 15.2.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Jan Gerbelovics 1879 28.6.1917 Levoča CIV
János Wis 31.3.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Filipěc Mašcuk 1883 11.7.1916 Levoča CIV
František Leichter 1885 30.6.1916 Levoča CIV
Gyula Záborszky 13.9.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Gábor Baczmanski 1894 23.5.1916 Levoča CIV
Gregor Ylczuk 1844 5.10.1914 Levoča CIV
Ján Leško 26.11.1898 2.10.1944 Soľ Rudlov CIV
Ján Repjak sept.1944 Petrovce Petrovce CIV
Andrej Balog sept.1944 Petrovce Petrovce CIV
Eliáš Macko 2.6.1900 1944 Nižná Sitnica Nižná Sitnica CIV
Michal Karpáč ml. 5.9.1925 1944 Nižná Sitnica Nižná Sitnica CIV
Michal Karpáč st 17.2.1900 1944 Nižná Sitnica Nižná Sitnica CIV
Jozef Krak 16.9.1909 1944 Nižná Sitnica Nižná Sitnica CIV
Ján Vasiľov 2.7.1895 1944 Nižná Sitnica Nižná Sitnica CIV
Juraj Boháč 8.10.1913 1944 Nižná Sitnica Nižná Sitnica CIV
Mária Michľová 23.11.1944 Kladzany Kladzany CIV
Michal Michľo 1903 23.11.1944 Kladzany Kladzany CIV
Juraj Boroš 3.4.1928 24.12.1944 Kladzany Kladzany CIV
Jozef Michľo 1903 30.11.1944 Kladzany Kladzany CIV
Michal Jenčo 11.6.1909 30.11.1944 Kladzany Kladzany CIV
Ján Mikloš Kladzany CIV
Andrej Rak 1859 20.11.1944 Závada Závada CIV
Mária Raková 1896 20.11.1944 Závada Závada CIV
Albert Ferkó 11.4.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Ferencz Mach 16.8.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Miklós Wicsol 31.3.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Ilie Firia 29.6.1917 Košice-m.č. Juh CIV
Mór Weisz 1.1.1919 Košice-m.č. Juh CIV
Dragutin Golubovic 14.4.1918 Košice-m.č. Juh CIV
Mátyás Popin 4.6.1915 Košice-m.č. Juh CIV
József Pongrácz 9.4.1915 Košice-m.č. Juh CIV
Viktor Lefkovits Víťaz CIV
Artur Lefkovits Víťaz CIV
Jozef Lefkovits Víťaz CIV
Melicher Fleischer Víťaz CIV
Viliam Fleischer Víťaz CIV
Šimon Fleischer Víťaz CIV
Aladár Fleischer, Dr. Víťaz CIV
Ján Džalaj 16.2.1925 3.12.1944 Pušovce Pušovce CIV
Emil Mazurek 9.9.1908 7.9.1944 Kežmarok Ľubica CIV
Michal Lušecký 23.10.1908 4.9.1944 Kežmarok Ľubica CIV
Štefan Kriššák 5.12.1900 2.10.1944 Kežmarok Ľubica CIV
Pavel/Pavol Kaprál 23.6.1925 1.9.1944 Kežmarok Ľubica CIV
Karol Kopaničák 23.2.1899 8.9.1944 Kežmarok Ľubica CIV
Ján Karnas 16.5.1923 31.8.1944 Huncovce Huncovce CIV
Ján Pisár 23.7.1925 12.11.1944 Batizovce CIV
Jozef Pavlík 9.11.1889 6.12.1944 Batizovce Batizovce CIV
Anna Svitanová 26.2.1926 1.9.1944 Batizovce CIV
Michal Zbell 2.6.1920 6.3.1945 Batizovce CIV
Juraj Babej 22.3.1921 28.11.1945 Ubľa Ubľa CIV
Juraj Dunaj-Vidrík 1.4.1898 8.11.1918 Snina CIV
Jozef Kurimaj 1909 27.12.1944 Hažlín-4 deti Hažlín CIV
Ján Skošník 1926 27.12.1944 Hažlín-slobodný Hažlín CIV
Jozef Surgent 1917 27.12.1944 Hažlín-1dieťa Hažlín CIV
Andrej Grohoľ 1922 27.12.1944 Hažlín Hažlín CIV
Eliaš Solanič 1900 27.12.1944 obec Hažlín-44 ročný Hažlín CIV
Ján Kožiak 3.1.1896 22.1.1945 Utekáč Utekáč CIV
Ján Homme 1.7.1922 15.1.1945 Vidiná Vidiná CIV
Štefan Saver 17.5.1924 23.10.1944 Sirk a okolie Sirk CIV
Jaroslav Príšebica 28.12.1924 23.10.1944 Sirk a okolie Sirk CIV
Ján Zalcer 19.9.1919 23.10.1944 Sirk a okolie Sirk CIV
Karol Mikuš 1866 25.1.1945 Revúca Revúca CIV
Július Ferianc Kováčová Pliešovce CIV
Ondrej Mikulčík 6.10.1884 31.1.1945 Kozí Vrbovok Kozí Vrbovok CIV
Štefan Sliacky 1.2.1915 2.2.1945 Kozí Vrvovok Kozí Vrbovok CIV
Jozef Gonda 28.2.1901 7.2.1945 Kozí Vrbovok Kozí Vrbovok CIV
Janka Konalová Vysoká Vysoká CIV
nezistené Konal Vysoká Vysoká CIV
Anna Trubanová 1869 24.6.1946 Vyhne Vyhne CIV
Marta Klocháňová 1866 18.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Július Klocháň 1875 18.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Rozália Minárová 1884 17.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Mária Trubanová 1891 16.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Jozef Schneider 1907 16.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Jozef Jedlovský 1890 14.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Mária Magulová 1917 14.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Mária Bedenská 1893 14.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Izidor Luptovský 1909 12.3.1945 Vyhne Vyhne CIV
Július Bohumel Stará Kremnička Stará Kremnička CIV
Anton Kukučka 13.6.1924 23.12.1944 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Ján Roško 19.5.1928 23.12.1944 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Allfonz Kazarka 9.5.1925 23.12.1944 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Michal Vincent 1.10.1927 23.12.1944 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Jozef Vincent 19.3.1926 23.12.1944 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Titus Hok 7.11.1924 18.2.1945 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Albert Hok 14.3.1926 18.11.1945 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Ludevit Širán 9.4.1922 25.5.1945 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Ján Kúdela 5.11.1928 23.12.1944 Lovčica -Trubín a okolie Lovčica-Trubín CIV
Marcel Herz 22.8.1925 28.11.1944 Turček Kremnica CIV
Karol Horváth 1945 Kremnica CIV
Eduard Neuschl 1944 Kremnica CIV
Magda Firáková 13.2.1914 1944 Kremnica Kremnica CIV
Štefan Beriac 12.12.1912 11.10.1944 Kremnica Kremnica CIV
Gabriel Putiš 1944 Kremnica CIV
Zuzana Topičovská 1945 Kremnica CIV
Karol Topičovský 1944 Kremnica CIV
Ján Neuschl 1944 Kremnica CIV
Jozef Kozák 22.2.1896 12.12.1944 Kremnica CIV
Karol Schmidt 6.8.1917 1944 Kremnica CIV
Karol Melcer 4.11.1924 20.10.1944 Kremnica CIV
Štefan Ďurian 14.8.1923 1945 Kremnica Kremnica CIV
Pavel Včelár 1945 Kremnica Kremnica CIV
Emília Včelárová 1900 10.3.1945 Kremnica Kremnica CIV
Pavel Groch 1924 6.10.1944 Skalka pri Kremnici Kremnica CIV
Juraj Donoval 1913 23.3.1945 Kremnica Kremnica CIV
Juraj Čillík 1890 10.3.1945 Kremnica Kremnica CIV
Pavlina Pavlíková 21.12.1890 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Pavlina Pavlíková 25.8.1922 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Ján Adamov 16.8.1896 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Gustina Adamovová 11.9.1921 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Jozef Pavlík 15.10.1885 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Ján Adamov 8.1.1930 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Stanislav Adamov 17.9.1941 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Jozef Adamov 8.9.1921 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Vilma Zubeková 8.5.1930 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Daniel Hudeček 1.8.1929 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Helena Rettingerová 10.5.1913 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Irena Adamovová 20.3.1901 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Jozef Adamov 17.6.1928 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Štefan Zubek 26.12.1889 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Štefan Zubek 8.9.1922 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Ján Hudeček 8.5.1888 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Rozália Zubeková 24.12.1891 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Felix Zubek 5.2.1930 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Ján Zubek 15.5.1896 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Mária Zubeková 7.1.1901 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Ján Zubek 22.12.1922 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Ilona Zubeková 1.1.1921 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Viliam Zubek 10.4.1925 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Hermína Zubeková 3.3.1927 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Alojz Zubek 15.5.1927 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Mária Pavlíková 21.11.1926 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Anna Hudečková 14.2.1894 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Emil Hudeček 13.1.1924 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Mária Tadianová 22.1.1930 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Anna Tadianová 8.8.1928 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Margita Kotrlová 5.8.1937 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Karolína Kotrlová 16.11.1896 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Mária Kotrlová 17.11.1925 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Albert Kotrla 8.4.1927 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Angela Kotrlová 23.6.1931 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Anna Haringová 23.5.1923 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Jozefína Haringová 13.10.1944 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Magdaléna Kotrlová 13.9.1929 21.1.1945 Kľak Kľak CIV
Jozef Ružička 1944 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
Štefan Harman 1944 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
Nikita Ivanovič Semiščenko 1945 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
Juraj Farbiak 1944 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
Ján Farbiak 1944 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
nezistené nezistené 1944 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
František Lehocký december 1944 Dolné Hámre Hodruša-Hámre CIV
Aurélia Taschová 1886 1944 na Teplom potoku, Banská Štiavnica Banská Štiavnica CIV
František Cibula 3.12.1899 18.12.1944 Kremnička Banská Štiavnica CIV
Jozef Backo 28.7.1912 13.10.1944 Banská Belá Banská Belá CIV
Rozália Pastorková 1914 1945 Horné Strháre Horné Strháre CIV
Mária Pastorková 1896 1945 Horné Strháre Horné Strháre CIV
Slávko Bobala 1944 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Jozef Dibala 1944 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Emil Kopčáni 1944 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Vincent Prandl 1944 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Jozef Jančík 1919 Tisovec a okolie Tisovec CIV
František Hanek 1919 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Jožko Kováč 1919 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Jindra Haten 1919 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Ján Azaczynský 1917 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Zachariáš Pavkínko 1918 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Michal Hampel 1918 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Demeter Mačkio 1918 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Daniel Majekovský 1917 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Antonín Mosetský 1918 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Nikolaj Zacharides 1917 Tisovec a okolie Tisovec CIV
František Falich 1918 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Jozef Kočiš 1919 Tisovec a okolie Tisovec CIV
Ján Koniar 0893 21.10.1944 Kociha Kociha CIV
Pavel Obročník 1904 21.10.1944 Kociha Kociha CIV
Pavel Selčan 1902 21.10.1944 Kociha Kociha CIV
Júlia Kaločaiová 1926 22.10.1944 Kociha Kociha CIV
Margita Šuleková 1909 21.10.1944 Kociha Kociha CIV
Agneša Halajová 1899 21.10.1944 Kociha Kociha CIV
Emília Púpalová 1903 21.10.1944 Kociha Kociha CIV
Ján Štefánik Klenovec Klenovec CIV
Katarína Farbiaková 1944 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
Piotr Fedorovič Davidov 1945 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
Ivan Ivanovič Ivanov 1945 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
nezistené nezistené 1944 Banská Hodruša Hodruša-Hámre CIV
Pavol Cirbus 12/1945 Horné Záhorany Horné Zahorany CIV
Béla Kovács 1930 1944 Blhovce Blhovce CIV
Mária Kovacs 1860 1944 Blhovce Blhovce CIV
Peter Trnka 1.8.1925 2.2.1945 Špania Dolina Špania Dolina CIV
Alojzia Vajsová 12.11.1912 29.10.1944 Špania Dolina Špania Dolina CIV
Anna Vajsová 17.10.1943 29.10.1944 Špania Dolina Špania Dolina CIV
Ján Selecký 8.7.1938 18.3.1945 Špania Dolina Špania Dolina CIV
Margita Lichá 2.11.1912 18.3.1945 Špania Dolina Špania Dolina CIV
Františka Rýsová 20.12.1912 18.3.1945 Špania Dolina Špania Dolina CIV
Ingác Šuša 29.51926 25.11.1944 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Alexander Galamboš 10.6.1892 31.3.1945 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Ľudovít Markušovský 3.3.1924 3.5.1945 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Ondrej Majer 29.8.1945 13.3.1945 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Adalbert-Vojtech Komora 26.5.1919 22.8.1947 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Július Koróny 16.7.1925 27.10.1944 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
neznáme neznáme november 1944 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
neznáme neznáme november 1944 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
neznáme neznáme november 1944 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
neznáme neznáme november 1944 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Aladár Knobloch 1903 17.4.1945 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Viera Horčinová 29.5.1920 19.3.1945 Banská Bystrica Slovenská Ľupča CIV
Pavel Štubniak 1918 Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča CIV
Viliam Gajdoš 1924 21.3.1945 Ráztoka Ráztoka CIV
Vincent Stašo 1904 20.8.1944 pri rafinérii v Dubovej Ráztoka CIV
Tomáš Terek 2.2.1920 26.12.1944 Pohorelá Pohorelá CIV
Karol Tlučák 19.4.1919 26.12.1944 Pohorelá Pohorelá CIV
Michal Rochovský 22.9.1912 4.9.1944 pri obci Telgárt Pohorelá CIV
Karol Rochovský 1908 5.9.1944 pri obci Telgárt Pohorelá CIV
Teodor Šimko 3.4.1924 18.1.1945 Lučatín Moštenica CIV
Anna Šutková 23.3.1945 Lučatín Lučatín CIV
Katarína Luptáková 1874 12.2.1945 Lučatín Lučatín CIV
Mária Ličková 1870 23.3.1945 Lučatín Lučatín CIV
Anton Fraňo 9.6.1927 17.2.1945 Hiadeľ Lučatín CIV
Michal Dovčin 1.1.1915 6.12.1944 Ľubietová Ľubietová CIV
Ondrej Zverin 28.1.1896 13.10.1944 Ľubietová Ľubietová CIV
Piroška Geiringerová 1915 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Jozefína Kleinbergerová 1912 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Juraj Gross 1939 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Gabriela Gelertová 1879 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Róbert Kolár 1931 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Judita Wassermannová 1885 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Peter Gross 1937 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Vilma Kolárová 1909 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Ľudovít Kolár 1905 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Estera Laxová 1880 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Rudolf Lax 1876 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Šarlota Grossová 1907 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Arpád Oross 1896 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Viktor Kleinberger 1907 16.1.1945 Donovaly Donovaly CIV
Ján Maňúr 8.8.1910 31.1.1945 Čierny Balog Čierny Balog CIV
Zuzana Pepichová 1945 Brezno Brezno CIV
Jozef Michalík 1944 Brezno Brezno CIV
Katarína Michalíková 24.11.1933 1945 Brezno Brezno CIV
Jozef Štulajter 1945 Brezno Brezno CIV
Berta Slabeyová 1917 1944 Brezno Brezno CIV
Ján Zachar 1894 1945 Brezno Brezno CIV
Alexander Slabey 1915 1944 Brezno Brezno CIV
Mária Slabeyová 1917 1944 Brezno Brezno CIV
Ondrej Fillo 1912 1945 Zvolen Brezno CIV
Miloš Kolesár 23.6.1922 24.5.1943 Brezno Brezno CIV
Ondrej Kolesár 15.9.1924 marec 1945 Brezno Brezno CIV
Matej Fillo 1893 1944 Brezno Brezno CIV
Jozef Lupták 1945 Brezno Brezno CIV
nezistené nezistené 1945 Baláže-Kalište Baláže CIV
nezistené nezistené 1945 Baláže-Kalište Baláže CIV
nezistené nezistené 1945 Baláže-Kalište Baláže CIV
nezistené nezistené 1945 Baláže-Kalište Baláže CIV
Anna Kaliská 1879 1945 Kalištie Baláže CIV
Gustáv Kaliský 1878 1945 Kalištie Baláže CIV
Alexander Bučko 18.3.1945 Kalištie Baláže CIV
Júlia Bučková 18.3.1945 Kalištie Baláže CIV
Julko Kaliský 1922 18.3.1945 Kalištie Baláže CIV
Tonka Komorová 1923 18.3.1945 Kalištie Baláže CIV
Karolína Mistríková 1943 Kalištie Baláže CIV
Ladislav nezistené 1925 1945 Kalištie Baláže CIV
Herman Tischliar 3.11.1894 18.12.1944 Kalištie Baláže CIV
Július Mistrík 2.4.1901 28.10.1944 Kalištie Baláže CIV
Martuška Kaliská 24.1.1933 22.1.1945 Kalištie Baláže CIV
Vincencia Tišliarová 21.2.1903 14.2.1945 Kalištie Baláže CIV
Evka Sojáková 18.3.1945 Kalište Baláže CIV
F. Soják 18.3.1945 Kalište Baláže CIV
nezistené nezistené 18.3.1945 Kalište Baláže CIV
nezistené nezistené 18.3.1945 Kalište Baláže CIV
Ján Kaliský 18.3.1945 Kalište Baláže CIV
Ján Kaliský 27.11.1884 18.3.1945 Kalište Baláže CIV
Vasil Longauer 8.12.1931 18.3.1945 Kalište Baláže CIV
Zuzana Tišliarová 19.5.1883 18.4.1945 Kalište Baláže CIV
Ján Kuvik 24.5.1925 11.5.1944 Brezno Brezno CIV
Adela Deutschová 1996 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Vilma Sternová 1906 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Holz Fiip 1879 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Štefan Stern 1929 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Dr. Teoder Singer 1900 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Ferd. Marmorstein 1896 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Mór Godberger 1878 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Irena Guttmannová 1916 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Dr. Leo Guttmann 1907 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Hermann Guttman 1875 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Oskár Stern 1927 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
nezistené nezistené Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Izrael Detsch 1890 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Samuel Burger 1908 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Arnold Fahn 1880 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Etela Guttmannová 1882 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Adolf Stern 1930 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Helena Strelingerová 1905 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Katka Strelingerová 1926 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Erika Deutschová 1926 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Julius Strauss 1893 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Eugen Tandlich 1888 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Ružena Tandlichová 1897 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Tomáš Tandlich 1929 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Jozef Platzner 1899 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Aranka Platzner 1904 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Evička Platzner 1928 2.11.1944 Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
nezistené nezistené Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
nezistené nezistené Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
nezistené nezistené Banská Bystrica Banská Bystrica CIV
Karol Kajan 27.03.1904 február 1945 Bziny CIV
Karol Trnka 23.02.1915 04.01.1945 Radoľa Radoľa CIV
neznáme neznáme Nezbudská Lúčka CIV
neznáme neznáme Nezbudská Lúčka CIV
Ján Čachovan 23.7.1922 28.5.1945 Nezbudská Lúčka CIV
Miloslav Kurucár 25.12.1926 02.05.1945 Veľké Rovné Veľké Rovné CIV
Anna Vrábliková 06.04.1898 01.05.1945 Veľké Rovné Veľké Rovné CIV
Pavel Kumičík 23.02.1876 07.05.1945 Veľké Rovné Veľké Rovné CIV
Ján Mihálik 20.11.1917 01.05.1945 Veľké Rovné Veľké Rovné CIV
neznáme neznáme 26.09.1944 Rajecké Teplice CIV
Rudolf Súľovský 1910 1944 Rajecké Teplice CIV
Ján Šušolík 12.12.1944 Petrovice Petrovice CIV
Ondrej Hronec 1918 15.04.1945 Kolárovice Kolárovice CIV
Ján Vandlík 16.8.1908 23.12.1944 pri obci Turček Budiš CIV
Jozef Vandlík 31.7.1914 23.12.1944 pri obci Turček Budiš CIV
Miloslav Černek 18.11.1923 23.12.1944 pri obci Turček Budiš CIV
Ján Černek 26.10.1924 23.12.1944 pri obci Turček Budiš CIV
Pavol Černek 27.3.1892 23.12.1944 pri obci Turček Budiš CIV
Ján Černek 10.4.1925 23.12.1944 pri obci Turček Budiš CIV
Ján Černek 20.5.1890 23.12.1944 pri obci Turček Budiš CIV
neznáme neznáme sept.1944 Priekopa Martin CIV
Juraj Zvara 8.9.1944 Tvrdošín CIV
Jozef Zámocký Tvrdošín CIV
Anton Bakoš 4.4.1945 Tvrdošín CIV
Ján Dulík 3.9.1944 Tvrdošín CIV
Ondrej Ľupták- Čižmárik 23.04.1907 02.02.1945 Osádka Osádka CIV
Anton Kurčina 11.11.1944 Nižná CIV
František Kozoň 11.11.1944 Nižná CIV
František Janata 11.11.1944 Nižná CIV
Michal Grecula 11.11.1944 Nižná CIV
Ignác Feja 27.01.1916 18.10.1944 Lokca CIV
Ján Reguly 24.04.1915 02.04.1945 Leštiny Leštiny CIV
Ondrej Klocok 22.09.1921 12.01.1945 Leštiny Leštiny CIV
Natalia Rybak 1942 1945 Kraľovany Kraľovany CIV
Jozef Skýpala 02.04.1894 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Ján Pipík 05.11.1926 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Adam Pipík 10.11.1906 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Milan Pipík 05.03.1925 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Jozef Pipík 28.08.1909 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Alojz Kmecík 01.11.1913 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Jozef Kaduch 28.09.1911 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Štefan Kaduch 20.08.1916 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Jozef Gumančík 05.05.1915 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Edmund Gávor 27.02.1927 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Viliam Gávor 02.07.1928 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
František Džavík 20.02.1920 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Jozef Džavík 17.10.1906 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Emil Džavík 27.09.1925 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Jozef Cipko 10.12.1928 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Alojz Brezina 03.12.1919 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Anton Bojda 20.09.1926 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Ernest Bojda 02.04.1907 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Ján Bobčík 16.05.1901 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou CIV
Ján Bobčík 20.09.1919 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Jozef Bančák 28.05.1906 20.04.1945 Vysoká nad Kysucou CIV
Gašpar Strnadel 20.08.1911 16.10.1944 Radôstka Radôstka CIV
Valér Vnuk 09.07.1904 01.05.1945 Lopušné Pažite Lopušné Pažite CIV
Ludovít Hyrdel 8.9.1918 sept.1944 Ivachnová CIV
František Buček 09.02.1915 1945 Šurany Šurany CIV
Mária Kokošová 1919 25.12.1938 Šurany Šurany CIV
Štefan Búčik 26.12.1919 21.2.1945 Na námestí Šurany CIV
neznáme neznáme Pohranice CIV
Bruno Hrnko 1890 18.9.1915 Nitra Nitra CIV
Anna Palenyik 1887 15.11.1915 Nitra Nitra CIV
Jozef Cibuľa 1915 27.11.1915 Nitra CIV
Antonín Gyurina 1915 26.11.1915 Nitra Nitra CIV
Michal Slovák 1914 8.6.1916 Nitra Nitra CIV
Ján Biró 1909 20.11.1915 Nitra Nitra CIV
Viktória Bakó 1913 2.10.1915 Nitra Nitra CIV
Josef Horváth 1912 25.9.1915 Nitra Nitra CIV
Jozef Holomač 1890 2.4.1915 Nitra Nitra CIV
Martin Pajko 1880 14.5.1915 Nitra Nitra CIV
Imrich Juhász 17.4.1915 Nitra Nitra CIV
František Kramer Nitra CIV
Rudolf Mihálik 04.05.1923 30.11.1944 Cimenná Cimenná CIV
Jozef Mihálik 06.03.1915 30.11.1944 Cimenná Cimenná CIV
Jozef Chudý 21.09.1912 30.11.1944 Cimenná Cimenná CIV
František Lagin 21.09.1902 30.11.1944 Cimenná Cimenná CIV
Ján Kajan 13.03.1901 30.11.1944 Cimenná Cimenná CIV
Michal Danko 26.05.1885 30.11.1944 Cimenná Cimenná CIV
N. Škoda Bánovce nad Bebravou CIV
Dezider Weiss Bánovce nad Bebravou CIV
Margita Kiššková Bánovce nad Bebravou CIV
Alica Weissová Bánovce nad Bebravou CIV
N. Siklenka Bánovce nad Bebravou CIV
Móric Silbeberg Bánovce nad Bebravou CIV
Otto Preiss Bánovce nad Bebravou CIV
Katarína Chuťková Bánovce nad Bebravou CIV
neznámy neznámy 1945 Zemianske Kostoľany CIV
neznámy neznámy 1945 Zemianske Kostoľany CIV
František Jurina 16.11.1921 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Ján slovenská 28.1.1922 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Anton Vlček 18.9.1922 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Jozef Jenis 25.12.1923 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Vincent Dubovan 28.12.1924 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Rudolf Wágner 21.12.1926 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Gejza Tóth 16.10.1923 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Ján Untermayer 23.10.1913 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Viliam Reningráber 24.05.1906 13.9.1944 Zemianske Kostoľany CIV
Tomáš Nemček Valaská Belá CIV
Jozef Lapšo 22.10.1921 25.9.1944 Valaská Belá CIV
Michal Martinák 23.9.1921 28.9.1944 Valaská Belá CIV
Karol Šupina Valaská Belá CIV
Vendelín Krupa Valaská Belá CIV
Blažej Gramblička Valaská Belá CIV
Tomáš Topor Valaská Belá CIV
Štefan Drienik Valaská Belá CIV
Ján Cigánik Valaská Belá CIV
Viktória Kumanová Valaská Belá CIV
Paulína Tanáčová Valaská Belá CIV
Jozef Tanáč Valaská Belá CIV
Anna Tanáčová Valaská Belá CIV
Božena Tanáčová Valaská Belá CIV
Vilma Tanáčová Valaská Belá CIV
Štefan Tanáč st. Valaská Belá CIV
Štefan Kuman Valaská Belá CIV
Filip Tanáč Valaská Belá CIV
Štefan Tanáč Valaská Belá CIV
neznáme Tanáčová Valaská Belá CIV
Rudolf Žigmund Valaská Belá CIV
Albert Grom 25.3.1945 Poluvsie CIV
Kamil Grom 25.3.1945 Poluvsie CIV
Jozef Janovec 25.3.1945 Poluvsie CIV
Petrona Geberlin 25.3.1945 Poluvsie CIV
Štefan Čičmanský 25.3.1945 Poluvsie CIV
Jozef Ficel 25.3.1945 Poluvsie CIV
Irena Kmetková 25.3.1945 Poluvsie CIV
Jozef Grom 25.3.1945 Poluvsie CIV
Helena Kmetková 25.3.1945 Poluvsie CIV
Michal Geberlin 25.3.1945 Poluvsie CIV
Anton Janovec 25.3.1945 Poluvsie CIV
Mária Michalovičová 1923 1945 Pohorie Vtáčnik Podhradie CIV
Štefan Job 1914 1944 pohorie Vtáčnik Podhradie CIV
Vanuš Sukasjan 1944 pohorie Vtáčnik Podhradie CIV
Juraj Červenák 09.09.1944 Oslany Oslany CIV
Jozef Darmovzal 09.09.1944 Oslany Oslany CIV
Gejza Dobrotka 09.09.1944 Oslany Oslany CIV
Vincent Domian 06.09.1944 Oslany Oslany CIV
Jozef Sopa 05.11.1944 Oslany Oslany CIV
Peter Pilc 05.11.1944 Oslany Oslany CIV

Tento projekt vznikol za účelom sprístupnenia informácií širokej verejnosti, pretože súčasné riešenia to nie celkom dovoľovali, prípadne niektoré technické riešenia, to znemožňovali.

S hlbokou úctou k padlým, ktorí bojovali a žili na našom území sme vytvorili prehľad miest ich posledného odpočinku.

Veľmi si vážime ich obete, kedy všetci bojovali za svoju pravdu a ich činov, ktoré navždy zmenili svet.

Zoznamy a mnohé dáta sme získali z verejných webových stránok, ktoré uvádzame pri každej informácii.

Jedná sa o verejne prístupné dáta, ktoré sme zlučili bez nároku na odmenu.

Jediným zadosťučinením je, aby sa ľuďom, ktorí hľadajú svojích padlých podarilo ich nájsť.

Zároveň prosíme každého kto vie uviesť detaily o jednotlivých pamätníkoch, cintorínoch alebo hroboch, aby nám pomohli zozbierať viaceré údaje.

Čest ich pamiatke!