neznáme neznáme

1945

Civilná obeť vojny


Pôvod: nezistené
Národnosť: nezistená

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Bratislava-m.č. Petržalka, cintorín
Bratislava-Petržalka, cintorín Hrobárska,

Vlastník / Adresa:

IČO: 603481, Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1 Bratislava,Bratislava- hlavné mesto sr

Kontakt:

59356599 59356111

Iné informácie:

relatívne dobrý, pole II. - 155 neznámych obetí

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014