Karol Varga

26.02.1921

18.12.1944

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: iné
Národnosť: slovenská

Iné informácie:

??

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zg018300/feldgrau.sk/sub/padlinaslovensku/profil.php on line 52

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

vojnový,Vojenské historické múzeum Piešťany, Múzejné oddelenie Svidník, Bardejovská 14, 089 01 Svidník,
celý je oplotený, plot je pokrytý drevenými šindľami

Obec / Miesto:

Hunkovce, Hunkovce
Hunkovce - pri ceste č. 73 , pred obcou na ľavej strane,

Vlastník / Adresa:

IČO: 00802751, Voj. historický ústav Bratislava
Krajná 27,Bratislava-m.č. Ružinov

Kontakt:

02/48207703

Iné informácie:

dobrý, cintorín tvoria 2 hrobové polia - zatrávnené plochy, celý je oplotený, plot je pokrytý drevenými šindľami

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014