-- Ognev

1944 Štúrovo

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: ZSSR WW2
Národnosť: ZSSR WW2

Iné informácie:

podporučík

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zg018300/feldgrau.sk/sub/padlinaslovensku/profil.php on line 52

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

vojnový,Mesto Štúrovo

Obec / Miesto:

Štúrovo,
Vojenský cintorín Sovietskej armády, ul. Sv. Štefana,

Vlastník / Adresa:

IČO: 309303, Mesto Štúrovo
Námestie Slobody č.1,Štúrovo

Kontakt:

036/7511465

Iné informácie:

uvedených 476 vojakov

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014