Zuzana Cibulová

18.2.1898

18.12.1944 Kremnička

Civilná obeť vojny


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Banská Štiavnica,
Banská Štiavnica, Pohrebisko Frauenberg, C-KN 2397/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 320501, Mesto Banská Štiavnica
Radničné nám. Č. 1,Banská Štiavnica

Kontakt:

045/6949610 045/6911559

Iné informácie:

V dobrom technickom stave - č. hr. 789, 790 dvojhorob spojený spoločnou obrubou.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014