neznáme neznáme

1944

Civilná obeť vojny


Pôvod: nezistené
Národnosť: nezistená

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Košice-m.č. Juh,
Košice-Juh - na židovskom cintoríne, 433/2

Vlastník / Adresa:

Židovská náboženská obec Košice
Košice

Kontakt:

Iné informácie:

udržiavaný; pochovaných cca 30 neznámych osôb, ktoré zahynuli vo vlakoch počas transportov do koncentrač. táborov a boli vyložené na košickej žel. stanici; na náhrobku 112 tabuliek (50 prázdnych) s menami obetí holocaustu a nápis: Na pami

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014