Aleks. Muchamet

1916

Kalša

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: ZSSR WW2
Národnosť: ZSSR WW2

Iné informácie:

B.č.1736, st.lejtenant, pôv.hrob Xa/F8/č.7

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Košice-m.č. Juh,
Košice-Juh - na verejnom cintoríne, 433/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 691135, Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11,Košice

Kontakt:

055/6428537 055/6419100

Iné informácie:

dobrý; v hrobovom poli cca 67x105m v 128 jednotlivých a v 14 spol. hroboch (v SVH9 342 voj.) je pochovaných 3125 vojakov ČA, včítane 30 vojakov prenesených z Nám. Osloboditeľov a ďalších dodatočne prenesených vojakov z okolia Košíc (pôvo

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014