Tibor Bartsch, Dr.

17.1.1945 pri ťahanovskom tuneli

Civilná obeť vojny


Pôvod: nezistené
Národnosť: nezistená

Iné informácie:

z Košíc, popravený zastrelením

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Košice-m.č. Juh,
Košice-Juh - na verejnom cintoríne, 433/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 691135, Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11,Košice

Kontakt:

055/6428537 055/6419100

Iné informácie:

dobrý; pochovaných 15 zo 17 civilných obetí postrieľaných pri ťahanovskom tuneli dňa 17.1.1945 dva dni pred oslobodením Košíc; Irena (47) a Helena (23) Duduvičová sú pochované na parc. XI. (býv. parc. XIII. - ako slov. a maď. vojaci), hr

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014