Zoltan Goldman

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Valaská Belá, VALASKÁ BELÁ
Opačitá, 10547/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 36130265, Urbárske pozemkové spoločenstvo Valaská Belá
VALASKÁ BELÁ,Valaská Belá

Kontakt:

0907829977

Iné informácie:

Dezolátny stav

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014