Achmed Kemolovič Varulidze

1904

30.11.1944 Sirník

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: ZSSR WW2
Národnosť: ZSSR WW2

Iné informácie:

kapitán, nar. V Adžarskej SSR

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný

Obec / Miesto:

Sirník,
Sirník - na cintoríne, 1476

Vlastník / Adresa:

Gréckokat. cirkev
Hlavná 104, 076 03,Sirník

Kontakt:

Iné informácie:

zlý; betonová hrobka na svahu s betonovou platňou a náhrobkom,

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014