neznáme neznáme

23.11.1944 K. Ú. Čierna

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: iné
Národnosť: iná

Iné informácie:

Izrael

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Čierna,
Čierna - na cintoríne, 527

Vlastník / Adresa:

IČO: 331457, Obec Čierna
Hlavná 24/17, 076 43,Čierna

Kontakt:

056/6350107 0915964351

Iné informácie:

dobrý; pochovaných 10 neznámych vojakov (9 Maďarov a 1 Izrael),

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014