Anton Paliatka

1926

1944 Nevidzany

Vojnový zajatec


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,Obec Nevidzany
oplotenie, voda, osvetlenie, príj. Komunikácia

Obec / Miesto:

Nevidzany, Nevidzany pod Krížom
Obecný cintorín Nevidzany,

Vlastník / Adresa:

IČO: 00648345, Obec Nevidzany
Nevidzany,Nevidzany

Kontakt:

046-5457016 0915376685

Iné informácie:

Neznáme

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014