Zoltán Ferenc

9.4.1904

12.12.1944

Civilná obeť vojny


Pôvod: nezistené
Národnosť: nezistená

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Spišská Nová Ves,
Spišská Nová Ves - na Židovskom cintoríne, KN513

Vlastník / Adresa:

IČO: 179221, Ústr. židovský zväz
Kozia 21,Bratislava- hlavné mesto sr

Kontakt:

Iné informácie:

schátralý; plus 5 mená In memoriam,

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014