Vincent Malatinec

1898

1944

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

cirkevný,obec HORNÁ VES
oplotenie, osvetlenie, vodovod, pr. Komunikácia

Obec / Miesto:

Horná Ves, HORNÁ VES
cintorín HORNÁ VES,

Vlastník / Adresa:

IČO: 31939490, Rmsko-katolícka cirkev, farnosť HORNÁ VES
HORNÁ VES 33,Horná Ves

Kontakt:

Iné informácie:

Zlý technický stav. Nutná rekonštrukcia

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014