Rudolf neznámy

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Vrchteplá, VRCHTEPLÁ Hôrka
nad obcou na kopci, KN-C č 319/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 37919857, Urbárske poz. Spoločenstvo Vrchteplá
VRCHTEPLÁ,Vrchteplá

Kontakt:

Iné informácie:

Súčasť pamätníka SNP. Poškodené mená padlých, nutná rekonštrukcia

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014