neznáme neznáme

1917

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Rusko WW1
Národnosť: ruská WW1

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 1. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Strážske,
Strážske - na starom cintoríne na ul. Vihorlatská, E-KN 393/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 35506059, Rímskokatolícka cirkev
Mierova 9, 072 22,Strážske

Kontakt:

Iné informácie:

zlý; na časti starého cintorína bolo pochovaných cca 21 ruských zajatcov a 20 rak. - uhorských neznámych vojakov v 22 jednotlivých a skupínových hroboch, teraz iba navŕšená zemina v kruhu o priemere cca 3m bez nápisu a označenia,

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014