Zoltán Pál

1943 Púchov

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Nemecko
Národnosť: nemecká

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,TSM Púchov
Oplotenie, vodovod príjazdová komunikácia, osvetlenie, ozvučenie

Obec / Miesto:

Púchov, Púchov
Mestský cintorín Púchov, kat. územie Púchov

Vlastník / Adresa:

IČO: 317748, Mesto Púchov
Štefánikova821/21, 02001,Púchov

Kontakt:

042/4650827 042/4631829

Iné informácie:

Zatrávnená časť cintorína

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014