neznáme neznáme

11/1944 k. ú. Hlivištia - v lese

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Francúzsko
Národnosť: francúzska

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný

Obec / Miesto:

Hlivištia,
Hlivištia - na cintoríne, 289

Vlastník / Adresa:

IČO: 325163, Obec Hlivištia
č. 73, 073 01,,Hlivištia

Kontakt:

056/6522317 0918519218

Iné informácie:

schátralý; označený 7 krížmi (prenesenými z iných hrobov) a tabuľkou, v spoločnom hrobe o rozmeroch cca 4x8 m je pochovaných okolo 180 vojakov maďarskej, ruskej, nemeckej, francúzskej a talianskej národnosti,

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014