Jozef Kováč Beňo

23.6.1915

23.9.1938

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,obec DULOV
oplotenie, vodovod, chodník, osvetlenie

Obec / Miesto:

Dulov, DULOV
cintorín DULOV, KN 157

Vlastník / Adresa:

IČO: 00317217, obec DULOV
DULOV 168,Dulov

Kontakt:

042/4471100 042/4710388

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014