Ján Hrevuš

42 r.

1941-45

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,TSM Nové Mesto nad Váhom
oplotenie,osvetlenie,ozvučenie,vodovod, príjazdová komunikácia,

Obec / Miesto:

Nové Mesto nad Váhom, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
mestský cintorín, 3164/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 00311863, Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. Armády 1,Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:

032/7402219 032/7713979

Iné informácie:

27 obetí - potreba finančných prostriedkov na údržbu, trávnatá plocha pred náhrobkom

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014