Štefan Rojko

07.08.1905

27.02.1945 Cetuna

Civilná obeť vojny


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Bzince pod Javorinou, BZINCE POD JAVORINOU Dolné Bzince
Dolnobzinský cintorín, 214

Vlastník / Adresa:

IČO: 311456, Obec Bzince pod Javorinou
Bzince pod Jav.348,Bzince pod Javorinou

Kontakt:

032-7793272 032-7793235

Iné informácie:

Dobrý - potrebné je prebrúsiť pomník a betónový múrik a obnoviť písmená.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014