neznáme neznáme

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: iné
Národnosť: iná

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zg018300/feldgrau.sk/sub/padlinaslovensku/profil.php on line 52

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 1. svetová vojna


Cintorín:

obecný,Gréckokatolícky FÚ Cernina
-vybudované oplotenie -vybudovaná príjazdová komunikácia

Obec / Miesto:

Kurimka, Kurimka
Kurimka - obecný cintorín, 2

Vlastník / Adresa:

IČO: 00330663, Obec Kurimka
Kurimka 12,Kurimka

Kontakt:

0547881148

Iné informácie:

znehodnotený hrob, potrebná komplexná oprava hrobu

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014