Zuka Račić

1918

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: nezistené
Národnosť: juhoslovanská WW2

Iné informácie:

814

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 1. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Trnava,
na vojenskom cintoríne,

Vlastník / Adresa:

Mestský úrad Trnava
Trnava

Kontakt:

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014