Zsigmond Zsoldos

Jelšava

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: nezistené
Národnosť: nezistená

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Jelšava,
Jelšava - miestny cintorín, 18/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 00328341, Mesto Jelšava
Námestie republiky 499,Jelšava

Kontakt:

058/4482631

Iné informácie:

V dobrom technickom stave.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014