Adolf Baláž

1925

1944

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,Obec Budča
Oplotenie, osvetlenie, ozvučenie, vodovod, príjazdová komunikácia.

Obec / Miesto:

Budča,
Budča - obecný cintorín, 946/1

Vlastník / Adresa:

IČO: 319759, Obec Budča
Lhenická č. 33/13,Budča

Kontakt:

045/5398032 045/5391231

Iné informácie:

Potrebné obnoviť písmo, vyčistiť náhrobný kameň.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014