Karl Lang

1926

1942

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: maďarská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný

Obec / Miesto:

Bratislava-m.č. Čunovo, cintorín
Bratislava-Čunovo, cintorín pri kostole,

Vlastník / Adresa:

IČO: 641243, Bratislava, mestská časť Čunovo
Hrnčiarska 144,Bratislava- mč čunovo

Kontakt:

62850629

Iné informácie:

dobrý, potreba obnoviť písmená

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014