Ivan Hargaš

1923

1944

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Bratislava-m.č. Karlova Ves, Slávičie údolie
Bratislava-Karlova Ves, cintorín Slávičie údolie,

Vlastník / Adresa:

IČO: 603481, Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1,Bratislava- hlavné mesto sr

Kontakt:

59356599 59356111

Iné informácie:

oddelenie I., obnoviť písmená a vzhľad okolia

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014