Otto Smik

20.1.1922

28.11.1944 Zwolle Holandsko

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,Marianum
kompletné

Obec / Miesto:

Bratislava-m.č. Karlova Ves, Slávičie údolie
Bratislava-Karlova Ves, cintorín Slávičie údolie, 2988/2

Vlastník / Adresa:

IČO: 603481, Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1,Bratislava- hlavné mesto sr

Kontakt:

59356599 59356111

Iné informácie:

pri vchode, parčík, generál - letec

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014