neznáme neznáme

apríl 1945

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: ZSSR WW2
Národnosť: ZSSR WW2

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,obec
bez osvetlenia

Obec / Miesto:

Zohor, cintorín
Zohor - cintorín, 508

Vlastník / Adresa:

IČO: 00305235, Obecný úrad
Dolná 46,Zohor

Kontakt:

65961120

Iné informácie:

potreba obnovy, pochovaní 2 ruskí vojaci

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014