neznáme neznáme

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: ZSSR WW2
Národnosť: ZSSR WW2

Iné informácie:

zatiaľ nezistené

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

skupinový (masový) hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Stupava, Obora u Kozánka
Stupava - obora u Kozánka, 1491/1

Vlastník / Adresa:

Miroslav Satko
Bartošova 2,Bratislava- hlavné mesto sr

Kontakt:

Iné informácie:

neudržiavaný, chabý, potreba obnoviť a opraviť

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014