Karol Pekník

1900

1944

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,mesto

Obec / Miesto:

Pezinok, cintorín
Pezinok - cintorín, 2770

Vlastník / Adresa:

IČO: 305022, MÚ Pezinok
Radničné námestie 7,Pezinok

Kontakt:

033/6901102 033/6412306

Iné informácie:

dobrý

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014