Zoltán Harkányi Ing.

1894

1944

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Československá republika WW2
Národnosť: slovenská

Iné informácie:Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,MsÚ Banská Štiavnica - správa mests. Pohrebísk

Obec / Miesto:

Banská Štiavnica,
Banská Štiavnica, Pohrebisko Lazaret, C-KN 2629

Vlastník / Adresa:

IČO: 320501, Mesto Banská Štiavnica
Radničné nám. Č. 1,Banská Štiavnica

Kontakt:

045/6949610 045/6911559

Iné informácie:

V dobrom stave - č. hr. 424.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014