Maurice Simon

5.1.1919

3.2.1945 Slovenská Ľupča

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: Francúzsko
Národnosť: francúzska

Iné informácie:

francúzsky partizán

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 15. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:


Obec / Miesto:

Slovenská Ľupča,
Slovenská Ľupča - Hôrka, 1091

Vlastník / Adresa:

IČO: 00313823, Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP č.13,Slovenská Ľupča

Kontakt:

048/4723224

Iné informácie:

Zápis v matričnej knihe, plánovaná obnova vzhľadu.

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014