Matvej Knochinov

1900

20. 4. 1945

Príslušník ozbrojených síl


Pôvod: ZSSR WW2
Národnosť: ZSSR WW2

Iné informácie:

symbolický hrob, obeť presunutá

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 14. 04. 2014

Fotografie:

jednotlivý hrob

Obdobie: 2. svetová vojna


Cintorín:

obecný,Obec Veľké Leváre
len oplotenie

Obec / Miesto:

Veľké Leváre, cintorín - starý
Veľké Leváre - starý cintorín, 276

Vlastník / Adresa:

IČO: 310115, OÚ Veľké Leváre
Štefánikova 747,Veľké Leváre

Kontakt:

034/7794107 034/7794317

Iné informácie:

dobrý, symbolický hrob

Zdroj:

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV
[http://www.vs.sk/uevh/] 16. 04. 2014